Binecuvântări din Sfântul Munte Athos – Nașterea Domnului

Cu inimile tremurând de bucurie, vestim Naşterea Domnului din Preacurata şi Preasfânta Fecioară, cântând împreună cu Îngerii:   

Hristos S-a născut!

În pragul acestui mare praznic, transmitem, cu multă dragoste, binecuvântări din Sfântul Munte Athos şi rugăm pe
Preabunul Dumnezeu şi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
să vă dăruiască bucurie sfântă!

Vă punem la suflet frumoasele cuvinte ale Sfântului Nicolae Velimirovici:
Mesia S-a născut, Cel mai minunat, în acelaşi timp Om şi Dumnezeu ca ochii omeneşti osteniţi să se odihnească pe El şi să nu se uite după un alt Mesia.
Împărat S-a născut, Cel mai puternic, în acelaşi timp cu toiagul puterii şi cu candela Milei- ca şi cei mai mici să se îndrepteze şi să strige: „Noi suntem fii de Împărat!”
Erou S-a născut, Nebiruit, ca să-i apere pe cei drepţi, ca să-i cucerească pe păcătoşi, ca să sfărâme duhurile răutăţii, cele de sub ceruri.
Călăuză S-a născut, Cel mai limpede-văzător, ca pe cei rătăciţi să-i aducă la drumul drept şi să-i călăuzească.
Luminător S-a născut, Cel mai luminat, ca să destrame întunericul şi să îi lumineze pe cei întunecaţi.
Păstor S-a născut, Cel mai grijuliu, ca să mântuiască turma de lupi şi s-o adune în staulul Său.
Hrănitor S-a născut, Cel mai bogat, ca să-i hrănească pe cei flămânzi, nu cu pământ, ci cu cer- cu trupul Său ceresc şi cu sângele Său de foc.
Iubitor de oameni S-a născut, Cel mai mare, ca să-i strângă la pieptul Său şi să îi învieze prin dragoste pe orfanii Săi cei nenumăraţi, ce îndelung au mers din mormântul vieţii în mormântul morţii.
Descoperitor S-a născut, Cel mai mare, ca să tragă vălul şi să descopere muritorilor nemuritoarea împărăţie a cerurilor.
Ieromonahul Ştefan împreună cu obştea
Chilia Buna Vestire, Schitul Sf. Dimitrie – Lacu
Previous Post

Hristos S-a născut!

Next Post

Naşterea Domnului

Related Posts
Total
0
Share