Cântare de laudă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, minunată vestire! – Bucură-te, Preacurată,
Căci tu nouă pe Hristos ne-ai născut!

O, de bucurie vestire! – Bucură-te, Fecioară,
Porumbiţă prealuminată!

Bucură-te, Mărie, bucură-te ceea ce eşti plină de har,
Bucură-te, poartă de aur!

Tu eşti rugul cel nears din pustie,
Vestind zorii unei noi frumuseţi!

Gavriil cuvinte de bucurie a alcătuit,
Cu bucurie ţie le-a adus,
Şi Buna Vestire o a vestit!
El Buna Vestire ţie, Fecioară, o a vestit:
Pe ea cerurile o ascultă,
De ea sufletul tău se cutremură!

În Templul sfânt tu ai slujit,
Şi lui Dumnezeu sfinţindu-te,
Templu al Lui în trupul tău te-ai făcut!

Bucură-te, Preacurată, cerească mireasă,
Tu eşti tronul Împăratului Ceresc!

Bucură-te, mieluşea, cea care ai născut
Pre Mieluşelul lui Dumnezeu
Care ridică păcatul lumii!

Bucură-te, roabă smerită,
Că ţi-a făcut ţie mărire Dumnezeu,
Şi te-a încununat cu slavă şi cu putere
Printre toate neamurile lumii!

Bucură-te, lacrimă nesecată,
Străluminată de Duhul!

Bucură-te, neagonisitoare desăvârşită,
Căci Dumnezeu de bogăţii te-a covârşit,
Mai strălucitoare decât soarele!

O, Preacurată Fecioară,
Roagă-te lui Hristos, Fiul tău,
Pentru ca să se mântuiască
Sufletele noastre!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Acatistul Bunei Vestiri (audio)

Next Post

Axionul Bunei Vestiri

Related Posts
Total
0
Share