Cântare de laudă la Naşterea Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Pogorâtu-Te-ai din ceruri din iubire,
Întru tărâmul durerii, din frumuseţea eternă;
Dintru eterna lumină, întru al răului întuneric,
Tu mâna Ta întins-ai la cei sugrumaţi de păcat.

Uimitu-s-a cerul, cutremuratu-s-a pământul.
Binevenit eşti, Doamne, popoarelor, cântaţi!

Din dragostea fierbinte cu care ai creat lumea,
Ca rob Tu Te-ai smerit, să-i mântuieşti pe robi;
Să rezideşti locaşul ce Adam dărâmat-a,
Să luminezi rătăciţii, pe păcătoşi să dezlegi.

Tu eşti Iubirea Căreia de umilinţi nu-i e teamă,
Doamne, Binevenit eşti Tu, al Mântuirii Stăpân!

Din dragoste fierbinte,
O, Doamne Preafrumoase,
Ieşit-ai din lumina celor Heruvimi
Şi pogorâtu-Te-ai în peştera păcatelor noastre
Purtând făclia păcii la deznădăjduiţi.

Cum să Te-ncapă pe Tine?
S-a spăimântat pământul!
Doamne, Binevenit eşti Tu,
Uimitelor Ceruri, cântaţi!

Preafrumoasa Fecioară de mult nădăjduia în Tine,
Pe ea Ţie pământul o a înălţat,
Ca prin ea să cobori de pe tronul măririi,
Şi să ne scapi de păcate pe noi, de pe pământ.

O, Preasfântă Fecioară, Cădelniţă de Aur,
Ţie ţi-aducem slavă, Maică plină de Har!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Hristos și darurile magilor

Next Post

Cântare de laudă la Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Related Posts
Total
0
Share