Cântare de laudă la Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

O, multdorită şi îndelung aşteptată Fecioară,
Carele de la Domnul ai fost cerută cu lacrimi!
Tu eşti biserică în trup a Sfântului Duh,
Şi Maică te numeşti a Cuvântului Celui Veşnic!
Tu eşti Rugul Aprins ce Moise l-a văzut de demult,
Căci întru tine primeşti Cărbunele Dumnezeirii!

De Dumnezeiasca flacără arzând, trupul tău minunat
Nu se mistuie nicicum.
Tu Rodul de Aur îl naşti lumii!
Tu porţi pe Cel Ce poartă tăria,
Pre Carele pururea Îl laudă oştirile cereşti!

Tu pre cereasca Taină a Tainelor o ascunzi întru tine,
Arătându-te astfel decât cerurile mai încăpătoare!
Tu ne eşti nouă mai scumpă decât multe comori,
Fecioară Sfântă, izvorul mântuirii noastre!

Pentru aceasta îngerii şi cu noi oamenii te slăvim,
Preasfântă Fecioară, Turturea de Lumină!
Împăratul Cerurilor în lume va să vină,
El voieşte să treacă prin Poarta ce eşti tu!
O, Fecioară Sfântă, de Dumnezeu Născătoare,
Tu ne răsări nouă pe al Dreptăţii Soare!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Omul lăuntric

Next Post

Cântare de laudă la Sfinţii şi drepţii dumnezeieşti Părinţi loachim şi Ana

Related Posts
Total
0
Share