Cântare de laudă la Sfinţii şi drepţii dumnezeieşti Părinţi loachim şi Ana

Bucură-te, cea fără de fii!
Bucură-te, o, vârstnică Ana!
Iată naşti pruncă la bătrâneţile tale,
Tu o naşti, pe Aleasa, între maici!
Precum odinioară şi Sara cea bătrână,
Şi iară bătrână maică a lui Samson,
Şi precum a lui Samuel maică, iară bătrână,
Şi precum bătrână maică a lui Ioan!
Dar tu între ele eşti cea mai slăvită
Căci dintru al tău pântec o naşti
Pe una Fecioară Maria preaslăvită,
Maica Domnului Celui Preaînalt!

Bucură-te şi tu, O, Ioachime!
Tată al unei maici cum firea n-a văzut,
Dintru care însuşi Domnul Slavei
Ca să ia trup a voit.

Legea cea Veche îşi pierde puterea,
Când voieşte Domnul şi unde voieşte El.
Cine va sta într-a Lui cale?
Cine îndrăzni-va să se certe cu El?
Nu cu certare, ci cu iubire,
Schimbă Dumnezeu ale Sale legi.
Căci în faţa iubirii, legile toate
Se fac ca şi când n-ar fi fost nicicând.

Când omul flămânzeşte,
Domnul umple de roade secul pământ;
Iar când duhovniceşte flămânzeşte lumea,
Pe cea stearpă o face roditoare de prunc.

Pentru a lumii mântuire
Domnul potriveşte toate, ca un înţelept.
De aceea toată a Lui de sfinţi oştire
Cântă-ntreit „Slavă! În cer şi pe pământ!”

 

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Total
131
Shares
Previous Post

Cântare de laudă la Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Next Post

Rugăciunea elevului la începerea noului an şcolar

Related Posts