Cântare de laudă la Sfântul Mucenic Longhin

Sutaşul Sfântul Longhin a stat sub Cruce
Când pe Cruce Domnul sufletul Său Şi-a dat.
Longhin văzut-a năprasnica mânie a cerului
Ce din senin, la moartea Domnului, a izbucnit.

El a văzut al pământului cutremur,
Şi lumina soarelui cum întru întuneric s-a făcut.
Atunci mormintele s-au deschis,
Şi cei cunoscuţi ca morţi au intrat în Ierusalim.
Viteazul Longhin s-a cuprins de spaimă,
Şi a strigat cu suspin din rărunchi:
Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
Păcătoşii L-au răstignit pe Cel Nevinovat!

Lângă el se aflau şi doi soldaţi ai lui,
Ei strigătul comandantului lor l-au confirmat în cor.

Longhin Sutaşul martorul ocular al Învierii a fost,
Încă şi pe ale Domnului cumplite batjocoriri
Sutaşul Longhin le-a mărturisit.

El martor ocular a fost, adevărat,
Şi adevărul văzut nu a voit să-l ascundă:
Ci el viteaz l-a propovăduit oriunde a mers,
Preaslăvindu-L cu râvnă pre Domnul Hristos înviat.

El până la moarte al Domnului oştean a rămas,
El pentru Domnul, cu mucenicie, al său cap şi l-a dat.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Total
11
Shares
Previous Post

Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

Next Post

E-sinaxă cu Arhim. Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped, Paris, 15 octombrie 2020

Related Posts