Propunere cărți Cuviosul Efrem Filotheitul

Vă propunem să lecturați minunatele cărți scrise de Cuviosul Efrem Filotheitul, traduse de ieroschimonah Ștefan Nuțescu și apărute la Editura Evanghelismos. Scrierile Cuviosului cuprind cuvinte de zidire și mângâiere, ce se adresează nu numai monahilor, ci și tuturor creștinilor.


Starețul meu Iosif Isihastul – Arhim. Efrem Filotheitul

În nevoința sa ascetică, care a durat patruzeci de ani și care a fost pecetluită cu sânge, Starețul a patimit în felurite chipuri și astfel a învățat, a cunoscut și a experimentat toate felurile de lupte ascetice. De aceea a și învățat în chip neînșelat și cu multă înțelepciune și discernământ pe cei care au dorit cu multă lepădare de sine să guste din hrana cea nestricăcioasă a Rugăciunii minții și din apa cea vie a descoperirilor dumnezeiești de care s-a învrednicit. Aceste nenumărate comori ale Harului dumnezeiesc, pe care și le învistierise în inima sa, le dăruia cu îmbelșugare nu numai binecuvântaților săi ucenici, care îl iubeau până la jertfă, dar și celor care cu credință căutau mărgaritarul ascuns și ceresc al DUMNEZEIESTII DRAGOSTE. Urmașilor săi duhovnicești și fraților în Hristos, clerici, monahi și laici, le-a lăsat ca moștenire sfântă nu numai învățătura despre lucrarea practică și contemplativă a Rugăciunii minții și a inimii, dar și nesfârșita sa dragoste și afecțiune, nefățarnica lui îndelungă-răbdare, povățuirea sa plină de discernământ întru înțelepciunea Domnului, îngăduința lui dusă până la limită față de neputinta omenească, pilda sa de nevoitor și toate cele care decurg în mod foarte firesc din ea.


Povețe părintești – Arhim. Efrem Filotheitul

Aceasta carte de suflet folositoare a Egumenului Sfintei Mănăstiri Filotheu, Arhimandritul Efrem, pote fi socotită o visterie duhovnicească. Ea cuprinde mulțime de comori duhovnicești.  Cuvântul său simplu și înțelept, concis și direct, ascetic și ortodox, cade ușor ca o ploaie pe pământ uscat, izvorăște ca un pârâiaș, adăpând tot sufletul cuvântător și iubitor de Dumnezeu ce însetează și este precum pomul răsădit lângă izvoarele apelor.


Arta Mântuirii – Arhim. Efrem Filotheitul

Omiliile Starețului Efrem sunt pentru cititorii lor o povățuire pe calea vieții duhovnicești autentice către mântuirea lui Hristos. Și acest al doilea volum de omilii al cinstitului Stareț athonit cuprinde 33 de omilii, la fel ca și primul. Cele mai multe dintre omiliile publicate sunt rostite liber și foarte puține au fost citite din manuscris sau au fost publicate, iar aceasta le mărește valoarea și importanța, fiindcă sunt strălucirea inimii părintești și patristice a Starețului, îmbibate de harul cel necreat și sfințitor. Omiliile cinstitului Părinte Efrem îmbină stilul simplu, dar dinamic, principalele calități ale predicii apostolice și patristice. De aceea, sunt cuvinte de zidire și mângâiere, ce se adresează nu numai monahilor, ci și tuturor creștinilor.

Previous Post

Cuviosul Efrem Filotheitul – viața

Next Post

Cuviosul Efrem Filotheitul

Related Posts
Total
5
Share