Cântare de laudă la Sfântul Preacuvios Serghie din Radonej

Pildă de rugăciune şi blândeţe
Sfântul Serghie este, încă din fragede tinereţi.
El de mic iubit-a pre Domnul şi frumuseţea Lui.
El întru sine insuflat-a chip senin inimii
Și bunătate.
El codrul prefăcutu-l-a în loc sfânt lui Dumnezeu.
El lepădat-a a lumii deşertăciune toată.
El nu s-a mâniat nicicând,
Ci cu totul liniştit a fost şi blând către tot omul.
Doar cu vicleanul fost-a el crud.
Cu potrivnicul lui Dumnezeu, cu tatăl minciunii,
Care suflete de oameni cată să apuce,
Serghie cumplit a luptat, cu măiestrie,
Neobosit, până ce biruinţa a fost a lui.
Aşa săvârşitu-s-a Avva, dar pururi a rămas
Ca un stâlp de foc poporului rus,
Ca un rugător al lui înaintea lui Dumnezeu,
Cerând pentru ei toate binecuvântările,
Şi pogorând a Domnului binecuvântare
De la cer la poporul de jos.
Sfinte Părinte Serghie,
Roagă-te pururea pentru noi, credincioşii!
Pentru pacea Bisericii şi al tău popor,
Şi pentru slava Domnului Hristos,
Roagă-te pentru noi pururea!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.


Puteți citi și:

Cuviosul Serghie de la Radonej

Acatistul Cuviosului Serghie de la Radonej

Previous Post

Covid, elevi, părinți, profesori

Next Post

Fasole verde cu cartofi

Related Posts
Total
59
Share
Post