Cântare de laudă la Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan Gură de Aur

O, postirea şi credinţa lui Vasile!
O, înalta teologhisire a lui Grigorie!
O, dumnezeiasca milostivire a lui Ioan!
Aceştia trei guri de aur sunt,
Din care picură miere.

Toţi trei, lucrătorii unei singure lucrări;
Fiecare în parte, un înger în trup;
Ei trei împreună una sunt,
Precum Dumnezeu este Unul.
Niciunul nu este mai întâi,
Sau mai pe urmă.

În veşnicie ei sunt într-un gând,
Chemând pe unul,
Toţi trei îţi vin în ajutor,
Cântându-l pe unul,
Toţi trei aud,
Slăvindu-l pe unul,
Toţi trei împreună se bucură.

Cei trei sfinţi bărbaţi una sunt;
Trei Ierarhi şi o singură lucrare;
Trei nume şi o singură slavă;
Căci celor trei împreună Hristos le este Cap.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.