Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (XΧI)

Inima mea nu o dau nimănui. Am dat-o uneori și au spus: „Ce inimă frumoasă!”. Dar apoi au folosit-o la spart nuci. * Aruncați greutatea cea mai mare a nevoinței pe rugăciune. Rugăciunea este barometrul nostru duhovnicesc. Faceți…

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (XΧ)

Astăzi s-a aprins un mare foc și toate ard. Pentru aceasta numai rugăciunea a mai rămas. * Când Proorocul David spune „lipsească păcătoșii de pe pământ și cei fărădelege, ca să nu mai fie”[1], nu înțelege să-i nimicească…

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (IΧ)

Când avem ispite, să le primim cu bucurie, căci prin acestea primim cercetarea Harului dumnezeiesc. Oricâte ispite ar veni asupra noastră, dacă noi suntem aproape de Hristos, atunci inima noastră va simți dulceață, căci Domnul este…

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVIII)

Dumnezeu prin botez șterge păcatul strămoșesc. Ne lasă însă patimile moștenite, ca să avem de lucru în această viață. * Nu este nevoie să dăm multe explicații, chipurile ca să nu ne înțeleagă greșit. Cu râvnă să alergăm…

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVII)

Ceea ce avem nevoie este luminarea și experiențele duhovnicești. * Principalul este să devină cineva corect în chip liber. Nu are importanță dacă devine cineva felinar în oraș sau far pe stânci. Important este să lumineze. * Ca…

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVI)

Un mirean îmi spunea: „Voi, călugării, nici copii nu faceți, nici nimic”. „Binecuvântatule, i-am răspuns, tu câți copii poți să faci? Zece, hai să zicem douăzeci. Fie, treizeci. Pe când călugărul poate (cu rugăciunea sa)…