Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (XΧI)

  • 26/05/2017
Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (XΧI)

Inima mea nu o dau nimănui. Am dat-o uneori și au spus: „Ce inimă frumoasă!”. Dar apoi au folosit-o la spart nuci. * Aruncați greutatea cea mai mare a nevoinței pe rugăciune. Rugăciunea este barometrul nostru duhovnicesc. Faceți din întreaga voastră viață o rugăciune către Dumnezeu. * Să avem statornicie în nevoința noastră. Să nu fim ca torentul care odată revarsă apă, iar altădată se usucă. În felul acesta trecătorul nu află apă să bea.

Continuare.....

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (XΧ)

  • 20/05/2017
Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (XΧ)

Astăzi s-a aprins un mare foc și toate ard. Pentru aceasta numai rugăciunea a mai rămas. * Când Proorocul David spune „lipsească păcătoșii de pe pământ și cei fărădelege, ca să nu mai fie”[1], nu înțelege să-i nimicească Dumnezeu pe păcătoși, ci se roagă să se pocăiască și să devină buni. * Rugăciunea este primită de Dumnezeu, atunci când o simțim.

Continuare.....

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (IΧ)

  • 24/04/2017
Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (IΧ)

Când avem ispite, să le primim cu bucurie, căci prin acestea primim cercetarea Harului dumnezeiesc. Oricâte ispite ar veni asupra noastră, dacă noi suntem aproape de Hristos, atunci inima noastră va simți dulceață, căci Domnul este întreg dulceață. * Un absolvent la Medicină voia să devină monah, dar șovăia, deoarece credea că în lume ar fi putut ajuta pe mulți ca medic. Când l-a întrebat pe Stareț, acesta i-a răspuns: „Există în lume mulți medici, mulți creștini, care fac această lucrare. Dacă vrei să te afierosești lui Hristos, nu este corect să faci ceea...

Continuare.....

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVIII)

  • 03/04/2017
Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVIII)

Dumnezeu prin botez șterge păcatul strămoșesc. Ne lasă însă patimile moștenite, ca să avem de lucru în această viață. * Nu este nevoie să dăm multe explicații, chipurile ca să nu ne înțeleagă greșit. Cu râvnă să alergăm să-l odihnim pe fratele și să nu așteptăm răsplată în această viață, ci în cealaltă. Există duh lumesc. Să nu căutăm demnitate, cu scopul de a nu fi nedreptățiți, de a fi recunoscuți de ceilalți. Oare acestea le-am făgăduit la tunderea în Schimă?

Continuare.....

Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVII)

  • 22/03/2017
Cuvinte și istorisiri ale Starețului Paisie (ΧVII)

Ceea ce avem nevoie este luminarea și experiențele duhovnicești. * Principalul este să devină cineva corect în chip liber. Nu are importanță dacă devine cineva felinar în oraș sau far pe stânci. Important este să lumineze. * Ca să sporească cineva, întotdeauna trebuie să-i găsească aproapelui circumstanțe atenuante; chiar și diavolului. Doar pe sine nu trebuie să se îndreptățească sau să arunce răspunderea pe umerii altora.

Continuare.....