Cei patru ucenici

Odată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis și făcut. S-au așezat toți într-o încăpere și au decis ca, timp de trei zile, niciunul să nu spună o vorbă, ca astfel să-și încerce răbdarea și puterea de concentrare. Dar, spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a mai putut abține și a zis:

– Să aprindă cineva lumina!

– Ce faci, nu trebuia să tăcem? – l-a întrebat nedumerit al doilea.

– Proștilor, de ce ați vorbit? – se repezi al treilea să-i dojenească.

– Ehe, doar eu am tăcut! – se lăudă cu îngâmfare cel de-al patrulea.

Fiecare ucenic a căzut pradă câte unei ispite: graba, neîncrederea, mânia și mândria – cele patru ispite care încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, răbdarea este cel mai bun tovarăș de drum în viață, îți trebuie răbdare să muncești, să înveți, să te rogi … îți trebuie răbdare și să iubești.

“Unde nu este răbdare, nu este nici iubire.” (Sfântul Grigorie Dialogul)

Extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe– Leon Magdan, editura Aramis – Patriarhia Română, 1998.

Previous Post

Îndreptăţiri

Next Post

Duminica a 8-a după Rusalii – Înmulțirea pâinilor

Related Posts
Total
0
Share