Cinstirea Icoanelor nu este închinare la idoli

Oare cinstirea Icoanelor are ceva în comun cu închinarea la idoli, o aminteşte cu ceva măcar pe departe?

Bineînţeles că nu. Noi nu ne facem dumnezei din Sfintele Icoane, ci dând cinstire sfântului chip, Icoanei, dăm cinstire Dumnezeului Celui Adevărat, sau Preacuratei Lui Maici, sau Sfântului zugrăvit în ea. Privind sfântul chip cu ochii trupeşti, ne întoarcem ochii duhovniceşti către chipul dintâi, către prototipul ei. Sfintele Icoane, asemenea Sfintei Scripturi, ne amintesc de persoane şi întâmplări reale.

Oare Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Căruia Îi dăm cinste şi laudă prin aceste imagini, nu S-a întrupat şi n-a trăit pe pământ, printre noi, în realitate? Oare n-a trăit pe pământ Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a cărei Icoană a fost zugrăvită de către Sfântul Evanghelist Luca? Iar Ea a binecuvântat Icoana cu pricina şi a zis: „Cu acest chip va rămâne pururea harul meu”. Ştiu asta cei fără de minte? Oare n-au auzit câte minuni se fac prin Icoanele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu? 

Exras din La porțile Postului MareSfântul Luca al Crimeei, Editura Biserica Ortodoxă, via http://doxologia.ro.

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 17, 19-28)

Next Post

Noi minuni ale tămăduitorului fără de arginți din Crimeea

Related Posts
Total
0
Share