„Înțelegerea greșită a iudeilor cu privire la Mesia cel lumesc au aplicat-o papistașii cu primatul papei” (I)

Mitropolitul Ieremia al Gortinei

  1. Duminica de astăzi, iubiții mei creștini, în limbajul noastru bisericesc se numește „Duminica Stâlpărilor”.

Astăzi prăznuim intrarea triumfătoare a lui Iisus în Ierusalim. Este un praznic stăpânesc (împărătesc). De aceea această Duminică nu se numește ca și anterioarele Duminici, „Duminica a I-a, a II-a, a III-a…, a Postului Mare”, nici nu se mai săvârșește astăzi Liturghia Sfântului Vasilie cel Mare, ci Liturghia obișnuită și mai scurtă a Sfântului Ioan Gură de Aur. Și în post se face o întrerupere, căci alt sens are Postul Mare de patruzeci de zile și altul are postul din Săptămâna Mare. Postirea din perioada Postului Mare se face pentru păcatele noastre, în timp ce postirea din Săptămâna Mare se face ca o participare la Patimile lui Hristos. De aceea este și mai aspră. Astfel, pentru această schimbare a sensului posturilor, în Duminica Stâlpărilor se face o pauză, o întrerupere, și se dezleagă la pește, de vreme ce s-a sfârșit și Postul Mare, alaltăieri, în Vinerea lui Lazăr, prin cântarea: „Săvârșind cele patruzeci de zile de suflet folositoare”.

Avem și o tradiție orală referitoare la ceea ce vă spun. În această zi, frați creștini, în Duminica Stâlpărilor, în primul an al Revoluției de la 1821, patriarhul Grigorie V, al nostru din localitatea Dimitsana, a spus la masă: „Astăzi mâncăm pește, iar în cealaltă Duminică ne vor mânca ei pe noi”. Și într-adevăr, în Duminica Paștilor, turcii l-au spânzurat pe patriarh, după care l-au aruncat în mare să-l mănânce peștii. Însă peștii l-au cinstit și nu l-au mâncat, dovadă fiind arătarea minunată a moaștelor sale. Era 10 Aprilie la acel Paște, ziua morții mucenicești a patriarhului Grigorie V.

Binecuvântatele noastre mănăstiri urmează însă Tipicul cel aspru și nu dezleagă la pește în Duminica Stâlpărilor. Îi rugăm pe cuvioșii monahi și cuvioasele monahii să nu schimbe acest tipic, deoarece exprimă o altă tradiție patristică, care nu vrem să se piardă, de vreme ce o apără Sfântul Nicodim Aghioritul și care este recomandată de toți Sfinții Părinți. Amândouă tradițiile, atât dezlegarea la pește în Duminica Stâlpărilor, cât și postul cu mâncare numai cu untdelemn în această zi, le exprimă credinciosul nostru popor în acest stih popular: „Fericit este cel care mănâncă pește la Florii, însă de trei ori fericit este cel ce nu mănâncă”. Monahii și monahiile noastre pentru multe alte lucruri sunt de trei ori fericiți, dar și pentru faptul că nu mănâncă pește în Duminica Stâlpărilor.

2. Dar să vă spun acum, iubiți creștini, un lucru ciudat cu privire la praznicul de astăzi. În ziua în care Hristos a intrat în Ierusalim, așa cum ne-a spus astăzi Sfânta Evanghelie, L-a întâmpinat multă lume. Și toți aceștia au luat ramuri de finic și au ieșit să-L întâmpine, strigând și spunând: „Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”. Au așternut încă și hainele lor pe jos, ca să le calce Hristos. Acest popor însă, după 4-5 zile, își va schimba poziția față de Hristos și nu va mai striga: „Osana”, ci: „Răstignește-L!”. Din care pricină s-au schimbat? Mi se pare că v-am explicat aceasta și altădată. Aceasta s-a întâmplat, iubiți creștini, deoarece poporul avea o înțelegere greșită despre Mesia-Hristos. Poporul Îl aștepta ca pe un rege pământesc, cu putere și stăpânire, care să ridice poporul iudeu împotriva romanilor, pentru a-și redobândi libertatea și a-și întemeia din nou slăvitul regat al lui David. Dar nu aceasta era lucrarea lui Mesia, ci Hristos a venit să propovăduiască Evanghelia Sa și să Se ofere pe Sine jertfă pe Golgota pentru iertarea păcatelor noastre. Și astfel, văzând iudeii că Iisus nu corespunde așteptărilor lor, L-au părăsit și L-au omorât (răstignit).

Previous Post

Cum se verifică dacă oamenii sunt pregătiţi pentru căsnicie?

Next Post

„Înțelegerea greșită a iudeilor cu privire la Mesia cel lumesc au aplicat-o papistașii cu primatul papei” (II)

Related Posts
Total
0
Share