„Înțelegerea greșită a iudeilor cu privire la Mesia cel lumesc au aplicat-o papistașii cu primatul papei” (II)

3. Această înșelare a poporului iudeu referitoare la Mesia pământesc o au și papistașii. Cu adevărat, frați creștini, papa cu primatul stăpânirii sale, despre care v-am vorbit predica mea anterioară, se prezintă pe sine ca un stăpânitor absolut, care exercită o putere politică, pe care vrea s-o „sfințească”. Pentru reușita programelor sale, papismul a folosit sila, teroarea și prozelitismul. A încercat să supună Răsăritul cu sila, cu faimoasele cruciade, prin care, în numele Crucii lui Hristos, cruciații au săvârșit cele mai mari crime împotriva neamului nostru, care agoniza din pricina incursiunilor turcilor. Și toate acestea le-a făcut papismul pentru „primat”, cu care vrea să supună „eu”-lui său toate Bisericile.

4. V-am făgăduit că vă voi vorbi într-una din predicile mele de ce primatul papistașilor este o greșeală și înșelare. O voi face aceasta acum pe scurt, menționând numai o dovadă din credința noastră. Dumnezeul nostru, fraților se numește Sfânta Treime. Credem în trei Persoane, în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Toate aceste trei Persoane sunt la fel. Trei Persoane, însă numai o fire (esență) dumnezeiască. Astfel avem Treimea in Unime și Unimea în Treime. Cele trei Persoane au comuniune de dragoste între Ele se întrepătrund Una în Cealaltă. Tatăl în Fiul și în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în Tatăl și în Fiul și așa mai departe. Aceasta înseamnă perihoreză (întrepătrundere). În Sfânta Treime însă Tatăl este „primul” față de Fiul și de Duhul Sfânt. Este „primul” nu în putere și stăpânire, ci numai ca și cauză, deoarece din Tatăl Se naște Fiul și tot din Tatăl purcede Duhul Sfânt. „Supunerea” unei Persoane față de Cealaltă a lepădat-o Biserica Ortodoxă ca fiind erezie.

Credința noastră în Sfânta Treime, „Triadologia”, cum se mai numește, reglează și „Ecclesiologia”, adică viața noastră în Biserică. În Biserică toți suntem la fel, atât față de Dumnezeu, cât și între noi. În Biserică nu există – nu trebuie să existe – supunerea unor mădulare față de altele, ci trebuie să existe comuniune și perihoreză între noi, prin fapte de dragoste, pentru că avem aceeași Credință. Și toți cei care avem ranguri bisericești, adică toți cei care suntem preoți sau episcopi, trebuie să cunoaștem bine că rangurile noastre în Biserică nu sunt suverane și arogante, ci slujitoare pentru mântuirea fraților noștri creștini.

Papa cu primatul, prin care vrea să domine și să stăpânească peste toate Bisericile, răstoarnă această frumoasă ecclesiologie a ortodocșilor, care creează o astfel de comuniune bazată pe relația de dragoste a Persoanelor Sfintei Treimi, Dumnezeul nostru.

Deci primatul catolicilor asaltează Triadologia și Ecclesiologia ortodoxă și construiește o dictatură dezgustătoare, în care guvernează pontiful roman, papa. Papistașii, iubiții mei creștini, au cerut și și-au asumat pe Mesia, pe care îl cereau și iudeii în Ierusalim în Duminica Stâlpărilor, așa cum ne-a spus pericopa evanghelică de astăzi. Un mesia militar cu stăpânire lumească, cu putere și armament. Noi, ortodocșii, însă Îl primim pe Mesia Cel Care a suferit, însă Dumnezeu adevărat, și de aceea și Mântuitor, puternic să ne slobozească de păcatele noastre. Acestuia Se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.

Cu multe binecuvântări,

Ieremia, mitropolit de Gortina și Megalopole.

Previous Post

„Înțelegerea greșită a iudeilor cu privire la Mesia cel lumesc au aplicat-o papistașii cu primatul papei” (I)

Next Post

Oare va fi iertat păcatul lui Iuda?

Related Posts
Total
0
Share