Cum Îl aşteptăm noi?

Cum aşteptăm noi pe Stăpânul lumii, pe Stăpânul stăpânilor, pe Mântuitorul neamurilor?

Va găsi Pruncul Iisus Hristos cu Sfânta Lui Maică un colţişor curat şi odihnitor în ieslea din Betleemul inimii noastre, sau aceasta este mânjită şi surpată şi pustiită de păcate şi El nu va putea găsi în noi locaşul cuviincios ca să-Şi plece capul?

Şi dacă nu va găsi acest locşor curat ca aurul şi înmiresmat cu smirna şi tămâia smereniei şi a rugăciunii, El nu va veni şi nu Se va sălăşlui în noi şi atunci cu adevărat nu vom avea niciun folos de Naşterea Lui.

EI va merge Ia alţii, la aceia care Îl aşteaptă şi Îl doresc cu adevărat.

Părintele Sofian Boghiu

Previous Post

Viața duhovnicească este cu putință doar atunci când omul își recunoaște adevărata lui stare și se smerește

Next Post

Casa pâinii și locul de unde a răsărit mântuirea lumii

Related Posts
Total
0
Share