Cuvânt către cei care pleacă din Biserică, provocând schisme

Sfântul Luca al Crimeii

Să știți aceasta, să vă amintiți și să nu vă însoțiți cu ereticii.

Să nu vă îndepărtați de Biserică, să nu sfâșiați Hitonul lui Hristos. Să vă amintiți că Hristos în rugăciunea Sa arhierească Îl ruga pe Tatăl Său, zicând: „ca toți să fie una, precum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca să creadă lumea că Tu M-ai trimis”[1]. Domnul vrea unitate în Biserică.

Schismaticii, care găsesc greșeli în învățătura Bisericii, se îndepărtează de ea și cred că vor afla mântuirea în grupările lor eretice.

Știți însă ce spuneau marii Sfinți despre cei care sfâșie Hitonul lui Hristos?

Sfântul Ciprian, episcop al Cartaginei, a spus că oamenii care se îndepărtează de Biserică și nu au comuniune cu ea, chiar și mucenici de-ar deveni, nici chiar cu sângele lor nu vor putea curăți păcatul lor, deoarece acest păcat grav al schismei în Biserică nu se curățește nici cu sânge. Și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a spus că cel care pricinuiește schismă în Biserică, nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

Însă toți ereticii sunt propovăduitori ai schismei.

În timp ce Apostolul zice: „Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei”[2]. Și într-o altă epistolă a sa spune: „Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!”[3]. Și toți ereticii propovăduiesc nu ceea ce propovăduiește Biserica Ortodoxă, cea care ne-a născut duhovnicește.

Amintiți-vă și de cuvântul Domnului Iisus Hristos, Care a spus Apostolilor și prin ei nouă, urmașii lor: „ Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine”[4]. Înfricoșătoare sunt aceste cuvinte ale Domnului! Să vi le amintiți întotdeauna. Să nu uitați și această zi, ziua biruinței Credinței Ortodoxe. Credința aceasta a fost formulată definitiv la al șaptelea Sinod Ecumenic, care a întărit Ortodoxia și a condamnat toate ereziile și schismele.

De atunci, de când a avut loc al șaptelea Sinod Ecumenic au trecut mai mult de 1000 de ani și nu au mai avut loc Sinoade Ecumenice. De ce? Motivele sunt politice.

Nu a mai existat posibilitatea să mai fie întrunite. Dar să nu ne întristăm că nu s-au mai întrunit altele și că nici astăzi nu se mai întrunesc Sinoade Ecumenice. Cele șapte, pe care le avem, au discutat toate subiectele și au rezolvat toate problemele pe care Biserica le avea cu ereziile și au întărit Credința Ortodoxă.

Veți spune că astăzi avem noi erezii și schisme. Da, aveți dreptate.

Dar trebuie să știm că aceste noi erezii nu spun nimic nou, ci repetă cele pe care le-au spus vechii eretici. Și toate aceste erezii au fost anatematizate de către Sinodul al șaptelea Ecumenic. De aceea ne sunt de ajuns hotărârile celor șapte Sinoade Ecumenice, dar mai ales celui de-al șaptelea.

[1] Ioan 17, 21.

[2] Romani 16, 17.

[3] Galateni 1, 9.

[4] Luca 10, 16.

Previous Post

PF Daniel – interviu despre Sinodul din Creta

Next Post

Taina Dumnezeieștii Euharistii (III)

Related Posts
Total
0
Share