Decalogul familiei creștine

1. Preamăriți pe Dumnezeu Tatăl Care a gândit familia constituită dintr-un bărbat, Adam, și o femeie, Eva, și pe Mântuitorul Iisus Hristos Care a binecuvântat-o și a sfințit-o întru Duhul Sfânt, ca prin Taina Sfintei Cununii cei doi să devină un singur trup, unit fizic și spiritual.

2. Nu desconsiderați familia, prima și cea mai importantă instituție divino-umană, prin care sunteți chemați la împreună-lucrare creatoare cu Dumnezeu.

3. Căutați modele de familii creștine care au urmat modelul legăturii dintre Hristos și Biserică și urmați-le pilda.

4. Nu uitați de sfințenia familiei și de motivele care v-au unit în fața lui Dumnezeu și nu dați curs intrigilor mărunte, pentru că ceea ce Dumnezeu a unit omul nu trebuie să despartă.

5. Stăpâniți pământul prin nașterea de prunci, pe care să-i înfățișați lui Dumnezeu ca dar, precum Ana pe Samuel, botezându-i în numele Preasfintei Treimi.

6. Asigurați-le celor din familie cele necesare traiului, prin muncă cinstită, ca astfel să se poată dezvolta în mod armonios și sănătos trupește și sufletește.

7. Acordați copiilor voștri timpul necesar, cu dragoste și îndelungă răbdare, în vederea creșterii lor întru Domnul, și vegheați-le neîncetat devenirea.

8. Cultivați fidelitatea dintre voi în adevăr, înțelegere și deplină sinceritate, singurele care vă garantează iubirea întemeiată pe credința voastră în Dumnezeu.

9. Sfințiți-vă viața prin post, mărturisire și rugăciune, prin Liturghie și Euharistie, prin slujire și fapte bune.

10. Deschideți ușa inimilor voastre și primiți-L pe Hristos Domnul, Care să vă dăruiască mântuirea casei, precum odinioară vameșului Zaheu din cetatea Ierihonului.


Notă: Acest Decalog a fost alcătuit ca un omagiu adus Familiei pentru Ziua Națională a Familiei.

Sursa: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro

Previous Post

Mănăstirea Darvari

Next Post

Familia creștină, unitate versus divorț

Related Posts
Total
0
Share