Despre boli, necazuri și ispite

  • Bolile sunt îngăduite de Dumnezeu pentru sănătatea sufletului celor trândavi și nepăsători, care Îl iubesc pe Dumnezeu.

  • Dumnezeu îngăduie necazurile, ca să ne apropiem de El prin rugăciune și smerenie.

  • Cele întristătoare ne aduc aminte de Dumnezeu și ne apropie de El, îndepărtându‑le de la noi pe cele deșarte și stricăcioase.

  • Cei neputincioși și bolnavi cu sufletul au nevoie mai degrabă de împreună‑pătimire, decât de mustrare.

  • Începutul înţelepciunii celei după Dumnezeu este îngăduința și blândeţea, care rabdă neputinţele celorlalţi.

(Avva Isaac Sirul)

Previous Post

Întunericul necazurilor

Next Post

Într-o catedrală catolică se fac exerciții yoga

Related Posts
Total
0
Share