Despre răzbunare şi Răzbunător

Nu spune: „ Vreau să răsplătesc cu rău!” Nădăjduieşte în Domnul şi El îţi va veni în ajutor (Pilde 20: 22).

Să nu fii niciodată răzbunător, să nu răsplăteşti nimănui răul cu rău. Ajunge răutatea aproapelui tău. Dacă îi vei întoarce cu rău cele rele pe care ţi le-a făcut ţie, atunci tu cu mâna ta sporeşti şi dublezi răul în lume. Dar dacă nu răsplăteşti lui cu rău, el totuşi până la urmă va stinge propriul lui rău cu pocăinţa. Astfel, cu răbdarea şi cu iertarea, tu vei micşora răul din lume.

Să nu fii niciodată răzbunător, să nu răsplăteşti nimănui răul cu rău, ci mai curând să nădăjduieşti în Domnul. El vede şi ţine minte toate şi la timpul potrivit vei vedea şi tu, şi va vedea şi cel ce ţi-a făcut rău, că Domnul vede şi ţine minte toate.

Tu îţi zici: Şi ce mare lucru am făcut dacă nu am plătit răului cu rău? Iar eu îţi răspund: Ai făcut lucrul cel mai înţelept pe care putea să îl faci în acea situaţie, adică, ai predat lupta şi răzbunarea Celui Care este mai puternic decât tine, iar Cel Care este mai puternic va câştiga răsunător biruinţa pentru tine şi ţi-o va dărui. Căci dacă intri în război cu cel care ţi-a făcut rău, s-ar putea să fii înfrânt. Pe când Domnul nu poate niciodată să fie înfrânt.

Prin urmare, lasă războiul tău în sarcina Celui Care biruie întotdeauna şi aşteaptă cu răbdare; învaţă de la prunc. Dacă cineva face rău pruncului în prezenţa părinţilor lui, pruncul nu loveşte înapoi pe cel care l-a lovit, ci priveşte către părinţii lui şi plânge. Pruncul ştie că părinţii lui îl vor apăra. Cum se poate să nu ştii ceea ce până şi un copil mic ştie? Tatăl tău Cel ceresc este pururea lângă tine. Aşadar, nu fi răzbunător; nu răsplăti răului cu rău; ci mai degrabă priveşte către Tatăl tău Cel ceresc şi plângi. Numai aşa îţi vei asigura deplin izbândă în conflictul tău cu oamenii cei răi.

O, Stăpâne Atotputernice Doamne, Carele ai zis: A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti (Romani 12: 19; Evrei 10: 30), păzeşte-ne pe noi de toţi nelegiuiţii sub Mâna Ta Cea atotputernică şi opreşte-ne pre noi de la a întoarce răului cu rău!

Povăţuieşte-ne pre noi cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt ca să îndurăm toate cu răbdare, iar nu să ne răzbunăm. Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veac. Amin.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Total
475
Shares
Previous Post

Sfântul Ioan – martorul pruncilor ucişi

Next Post

Cei care mor cu bărbăţie nu mor

Related Posts