Despre venirea strălucită a lui Dumnezeu

„Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru şi nu va tăcea” (Psalmul 49,3).

Chemarea de comandant militar esta alta decât chemarea de judecător.

Comandantul militar poate să nu se arate de îndată înaintea duşmanilor lui, ci să le îngăduie mai întâi acestora să gândească despre el ce le place; căci scopul principal al comandantului militar nu este acela de a face vreo impresie asupra inamicului, ci de a-l nimici.

Judecătorul, dimpotrivă, trebuie să se arate de îndată înaintea celui pe care trebuie să îl judece.

Iarăşi, chemarea de învăţător este şi ea diferită de chemarea de judecător.

Căci scopul principal al învăţătorului este acela de a îi instrui şi educa pe învăţăceii lui. De aceea el se coboară adesea la nivelul lor şi le grăieşte pe limba lor, ca un prieten.

Judecătorul, dimpotrivă, de la cap şi până la sfârşit, este obligat să nu acţioneze altfel decât ferm, ca drept judecător.

Şi vocaţia de medic este diferită de aceea de judecător.

Ea este aceeaşi ca prima pomenită, dintre judecător şi comandantul militar.

Fraţilor, Dumnezeu S-a arătat lumii în trup omenesc. El S-a arătat şi ca mare Comandant de oşti şi ca Învăţător şi ca Doctor, nu însă şi ca Judecător.

În primele cazuri, Dumnezeu a ales să rămână ascuns şi tăcut, a preferat să nu-Și arate pe faţă marile Lui demnităţi imperiale, ci mai curând Și-a lăsat vrăjmaşii, învăţăceii şi pacienţii să acţioneze cum vor faţă de El. Cei înzestraţi cu minte sănătoasă Îl recunosc în El pe Dumnezeu întrupat din dovezile de netăgăduit ale cuvintelor şi lucrărilor Lui, din iubirea Lui de oameni şi din modul ceresc al Naşterii Lui, al Răstignirii Lui, al Slăvitei Învieri şi al Înălţării Lui. Cu toate acestea, minţile celor întunecaţi de păcat şi de drăceştile patimi nu vor cunoaşteşi nici vor recunoaşte că El este Dumnezeu.

Dar când El va veni ca aspru Judecător, atunci nimeni nu va mai cuteza să întrebe „Eşti Tu Acela?” sau: „Cine eşti Tu?”. Aceasta pentru că toţi vor şti, fără nicio umbră de îndoială, Cine este El.

Îngerii vor suna din trâmbiţele lor înaintea Lui; Sfânta Lui Cruce va străluci puternic pe ceruri înaintea Venirii Lui: „Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui” (Psalmul 96 :3). Atunci, şi credincioşii şi necredincioşii, şi drepţii şi nedrepţii îl vor recunoaşte pe Judecătorul. Dar atunci se vor bucura de El doar aceia care L-au recunoscut şi în peştera Betleemului, şi pe Crucea Golgothei. Cu adevărat se vor bucura! Căci ei vor recunoaşte în Judecătorul pe Acela pentru care ei înşişi au bătut război toată viaţa, batjocoriţi fiind şi ridiculizaţi de toţi pentru a lor credinţă în El! Vor recunoaşte în Judecătorul pe Acela de la Care au învăţat toate, pe Acela Care i-a vindecat pe ei în toate durerile, bolile şi nenorocirile lor!

O, Stăpâne Doamne lisuse Hristoase Cela Ce eşti Stăpânul Slavei, miluieşte-ne şi ne îndreptează pe noi la ceasul Sfintei şi Înfricoşatei celei de-a doua Venirii Tale! Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumirea în veci. Amin!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Evanghelia zilei (Luca 9, 18-22)

Next Post

Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist

Related Posts
Total
0
Share