Dragostea, arma care ne păzește de toate relele

Domnul așteaptă neîncetat de la noi să ne unim întregi în dragoste cu Dânsul, însă noi ne depărtăm de El. Și vedem că fără dragoste nu există viață – adică, fără Dumnezeu nu există viață, căci Dumnezeu este dragoste. Însă nu este o dragoste după logica acestei lumi, o dragoste după cum o înțelege lumea aceasta. Dragostea lumii acesteia este suferință, înrobire, căci în dragostea noastră se amestecă duhurile din văzduhuri. Aici există puțină dragoste, iar în cea mai mare parte este înrobire. Duhurile din văzduhuri caută să ne înrobească prin lucruri, prin persoane, încât inima noastră și întreaga noastră ființă să nu se lege de Izvorul vieții, de Dumnezeu, de dragostea cea adevărată. Căci duhurile știu: dacă inima noastră se unește cu Dânsul, nu se vor mai putea apropia de noi.

Cel ce se află în plinătatea harului lui Dumnezeu, unit cu dragostea Domnului, acela este înconjurat de această dragoste dumnezeiască, de acel (har) dumnezeiesc, și duhurile din văzduhuri nu se pot apropia de el. Nu se pot atinge de noi, deoarece suntem îngrădiți cu puterea dumnezeiască, cu harul lui Dumnezeu. Dragostea este cea mai puternică armă care există. Nu este putere sau armă mai mare decât aceasta, care să poată lupta împotriva dragostei. În fața dragostei totul cade. Vedeți, îngerii nu se lasă robiți de lucruri așa cum facem noi, cei căzuți. Noi, cei căzuți, ca și duhurile căzute, ne robim de obiecte, bunuri și făpturi. Cetele îngerești, însă, nu o fac.

Și cei ce se unesc cu Domnul din toată inima și întreaga lor ființă nu se înrobesc de nimic aici pe pământ. Nimic nu îi poate robi. Inima lor nu poate fi încătușată. Ei se află în deplinătatea, în plinătatea harului lui Dumnezeu, uniți cu Domnul – și atunci, cu Domnul, îi

iubesc pe toți. Minunat lucru! Atunci simțim că toți ne sunt dragi, fie ei buni sau răi. Pe toți îi iubim!

Sursa: Starețul Tadei, Cum îți sunt gândurile așa îți este viața, selecție p.170-173

Previous Post

Biruiți răul cu pace!

Next Post

Despre Sfânta Scriptură

Related Posts
Total
0
Share