Egalitatea

Dumnezeu nu este Dumnezeul egalităţii, ci al dragostei.

Egalitatea ar înlătură toată dreptatea şi toată dragostea, ar înlătură toată moralitatea.

Oare soţul îşi iubeşte soţia din pricina egalităţii? Mama îşi iubeşte oare copilul din pricina egalităţii? Prietenul îşi iubeşte oare prietenul din pricina egalităţii? Inegalitatea este temelia dreptăţii şi reazemul (sprijinul) dragostei.

Câtă vreme dăinuieşte dragostea, nimeni nu se gândeşte la egalitate. Câtă vreme domneşte dreptatea, nimeni nu vorbeşte despre egalitate. Când se pierde dragostea, oamenii vorbesc despre dreptate şi gândesc la egalitate.

Când, odată cu dragostea, piere şi dreptatea, oamenii vorbesc despre egalitate şi se gândesc la imoralitate. Adică, când morala piere, imoralitatea îi ia locul.

Din mormântul dragostei răsare dreptatea, din mormântul dreptăţii răsare egalitatea.

Extras din Gânduri despre bine și rău – Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Predania.

Previous Post

Iertarea este legată de înțelegerea slăbiciunii celuilalt și a propriei noastre slăbiciuni

Next Post

Pocăinţa schimbă soarta oricărui război

Related Posts
Total
1
Share