Evanghelia zilei (Ioan 14, 27-31; 15, 1-7)

Pilda viței și a mlădiței

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus: Mă duc și voi veni la voi. Dacă M-ați iubi, v-ați bucura că v-am spus că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. Și acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el nu are nimic în Mine; dar, ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl Mi-a poruncit, așa fac. Ridicați-vă, să mergem de aici. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădița neroditoare, care se usucă și e adunată și aruncată în foc și arde. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă.”


Cum să ne întoarcem la Hristos

Sfântul Vasilie cel Mare, Epistole, epistola 44, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, pp. 107-108

„Drept aceea, dacă ți-a mai rămas vreo nădejde de mântuire, dacă te mai gândești cât de puțin la Dumnezeu, dacă mai nădăjduiești cât de cât după bunurile ce vor să vină, dacă mai păstrezi ceva din frica de pedepse care îi așteaptă pe cei nepocăiți, atunci întoarce-te din nou la viața de înfrânări, înalță-ți privirile spre cer, revino în sineți, scutură-ți amorțeala simțurilor, lasă-te de patimi, scutură-te de amețeala care te-a cuprins, ridică-te împotriva celui care te-a doborât. Adună-ți toate puterile și ridică-te de jos. Adu-ți aminte de Păstorul Cel bun, Care te va însoți și te va ridica. Și de te-ar ține cel rău de amândouă mâinile sau chiar de te-ar prinde și de urechi, tu saltă-te și fugi din preajma celui ce te-a rănit. Adu-ți aminte de ceea ce stă scris: Oare cel ce cade nu se mai scoală? Sau cel ce se abate nu se întoarce? (Ieremia 8, 4). Or, cel ce a fost bătut iată că poate fi îngrijit, cel atacat de fiare le poate îmblânzi, cel care mărturisește nu-i respins. Într-adevăr, Domnul nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu (Iezechiel 18, 32). Nu fi nepăsător la gândul că ai căzut și că de acum ai rămas în prăpastia relelor. A venit vremea să te ridici, ți s-a dat destulă vreme și îndelungă răbdare, e vremea să te vindeci, vremea să te îndrepți. Ai alunecat? Tre­zeș­te-te! Ai păcătuit? Liniștește-te! Nu mai umbla pe calea păcătoșilor (Psalmi 1, 1), ci sari afară din ea! După ce te vei fi întors și-ți vei fi plâns păcatele, atunci vei fi mântuit, căci sănătatea ne-o dă truda, iar mântuirea, sudorile.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

”…când te dăruiești cu adevărat” – O româncă despre Ortodoxia din Madagascar

Next Post

Respect faţă de libertatea aproapelui

Related Posts
Total
0
Share