Evanghelia zilei (Ioan 2, 1-11)

Iisus transformă apa în vin

„În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galileei, iar Mama lui Iisus era acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus cu Ucenicii Săi. Și, sfârșindu-se vinul, a zis Mama lui Iisus către Dânsul: Nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns: Ce ne privește pe Mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Sa a zis celor care slujeau: Faceți orice vă va spune. Și erau acolo șase vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. Iisus le-a poruncit: Umpleți vasele cu apă. Și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis: Scoateți acum și duceți nunului. Iar ei i-au dus. Și, când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun și, când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileei și Și-a arătat slava Sa; și au crezut într-Însul Ucenicii Săi.”


Puterea vindecătoare a vinului

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXIX, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 367-368 

„Dar poate că mă vei întreba: – Pentru ce a mai fost adusă pe lume vița-de-vie, dacă e plină de atâtea rele? – Nu grăi, omule, tot ce-ți trece prin minte! Nu e rea vița-de-vie, nu e rău vinul, ci băutul de vin peste măsură! Nu vinul dă naștere la păcatele pierzătoare, ci voința și gândul stricat; lipsa de măsură pângărește folosul pe care-l dă vinul. De aceea îți arată Scriptura acum că după potop s-a folosit vinul, tocmai ca să știi că și înainte de folosirea vinului, când încă nu se văzuse vinul, și atunci oamenii alunecaseră în covârșitoarea desfrânare și făcuseră mari și multe păcate. Aceasta, pentru ca atunci când vezi că se bea vin, să nu dai toată vina pe vin, ci pe voința stricată a omului, care-l împinge spre păcat. De altfel, gândește-te la ce se întrebuințează vinul și cutremură-te, omule! Prin el se săvâr­șește temeiul bunurilor mântuirii noastre. Cei botezați știu ce vreau să spun!”

Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a LXIII-a, 27-29, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, pp. 252-253

„Fiindcă nu toți stau bine cu sănătatea, de aceea Apostolul zice: Folosește puțin vin pentru desele tale slăbiciuni (I Timotei 5, 23). Deci trebuie băut nu pentru plăcere, ci pentru slăbiciune: puțin, de leac, nu prea mult, de plăcere.”

Sfântul Vasilie cel Mare, Cuvânt ascetic (II), Cap. IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 18, p. 202

„Vinul să nu fie detestat, dacă este folosit pentru vindecare, dar nici să nu fie căutat fără nevoie. Și toate celelalte lucruri să se servească, de asemenea, după nevoile și nu după dorințele celor care se exercită în viața duhovnicească.”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea a Șaisprezecea, în Părinți și Scriitori Bisericești (1991), vol. 38, p. 555

„Iar vinul e semn al veseliei spirituale de sus și prin Duhul. Căci zice: Vinul veselește inima omului (Psalmi 103, 16).”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Cuviosul Evmenie Saridakis – Despre credința și necredința lui Toma. Cine crede în Dumnezeu?

Next Post

Sfânta Matrona – Cuvioasa nevăzătoare luminată de lumina Învierii

Related Posts
Total
0
Share