Evanghelia zilei (Luca 21, 12–19)

„Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Păziți-vă de oameni, pentru că își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători pentru numele Meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți, deci, în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde; căci Eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți și de frați și de rudenii și de prieteni, și vor ucide pe unii dintre voi și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; dar nici un păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.”


Păziți-vă de cei răi!

Sfântul Ignatie Teoforul, Epistole (către filadelfieni), Cap. III, 1-3, Cap. IV, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 179

„Feriți-vă de buruienile rele, pe care nu le cultivă Hristos, pentru că nu sunt sădite de Tatăl (Matei 15, 13). Nu grăiesc așa pentru că am găsit dezbinare la voi; dimpotrivă, curăție. Că toți câți sunt ai lui Dumnezeu și ai lui Iisus Hristos, sunt cu episcopul; și toți câți se vor pocăi și vor veni la unitatea Bisericii, vor fi și ei ai lui Dumnezeu, ca să fie vii după Iisus Hristos. Nu vă înșelați, frații mei, dacă cineva se duce după cel ce dezbină, nu va moșteni Împă­răția lui Dumnezeu (1 Corinteni 6, 9, 10). Dacă cineva umblă în învățături străine, acela nu este în acord cu patimile lui Hristos. Căutați, dar, să participați la o singură euharistie; că unul este Trupul Domnului nostru ­Iisus Hristos și unul este potirul spre unirea cu Sângele Lui; unul este jertfelnicul, după cum unul este episcopul împreună cu preoții și diaconii, cei împreună cu mine robi; pentru ca ceea ce faceți, s-o faceți după Dumnezeu.”

Sfântul Ignatie Teoforul, Epistole (către smirneni), Cap. IV, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 183

„Vă dau, iubiților, aceste sfaturi, cu toate că știu că și voi gândiți la fel ca mine. Dar vreau să vă feresc de fiarele cele cu chip de om, pe care nu numai că nu trebuie să-i primiți, dar, dacă e cu putință, nici să vă întâlniți cu ei, ci numai să vă rugați pentru ei, poate că se vor pocăi, lucru greu însă.”

Sfântul Ignatie Teoforul, Epistole (Ignatie – către smirneni), Cap. VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 184

„Se cuvine, dar, să vă depărtați de unii ca aceștia și să nu vorbiți cu ei nici în particular, nici în public; să ne ținem strâns de profeți și mai ales de Evanghelie, în care patimile ne sunt arătate, iar învierea se împlinește. Fugiți de dezbinări, că ele sunt începutul relelor.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

 

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60)

Next Post

Puțină știință ne desparte de Dumnezeu, multă știință ne apropie!

Related Posts
Total
0
Share