Evanghelia zilei (Marcu 5, 1-20)

Vindecarea demonizatului din ținutul Gadarenilor

„În vremea aceea a venit Iisus de cealaltă parte a mării, în ținutul Gadarenilor. Iar după ce a ieșit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat, care își avea locuința în morminte, și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri, pentru că, de multe ori, fiind legat în obezi și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfărâma, și nimeni nu putea să-l potolească; și neîncetat, noaptea și ziua, era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat Lui. Și, strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci îi zicea: Ieși, duh necurat, din omul acesta! Și l-a întrebat: Care îți este numele? Și I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulți. Dar Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut. Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea. Și L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei. Și El le-a dat voie. Atunci, ieșind, duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt în mare. Și erau ca la două mii și s-au înecat în mare. Iar cei care-i pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat. Și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el, care avusese legiune de demoni, și s-au înfricoșat. Iar cei ce au văzut le-au spus cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și ei au început a-L ruga să plece din hotarele lor. Iar când a intrat El în corabie, cel ce fusese demonizat Îl ruga să-l ia cu El. Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa ta, la ai tăi, și spune-le câte a făcut pentru tine Domnul și cum te-a miluit. Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole cât bine i-a făcut Iisus lui; și toți se minunau.”


Lucrarea răului în lume

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 49-50, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 170

„Lumea cea văzută, de la îm­părați până la cerșetori, este în (continuă) tulburare, în dezordine și luptă și nimeni dintre aceștia nu cunoaște cauza. Or, este vădit că răul, care a intrat (în lume) prin neascultarea lui Adam, este centrul (tuturor relelor) și cauza morții. Pentru că păcatul care a intrat (prin Adam), fiind ca o putere și esență rațională a lui satan, a semănat toate relele: el acționează în ascuns în omul cel lăuntric și în minte și se luptă cu gândurile, oamenii nu știu că fac acestea împinși de o putere străină, socotesc că sunt lucruri firești și că din soco­tință proprie fac acestea. Însă cei care au în mintea lor pacea lui Hristos și sunt iluminați de El știu de unde vin acestea. Lumea suferă de patima vicleșu­gului și nu știe. (Această patimă) este ca un foc necurat care aprinde inima, străbate toate mădularele și-i incită pe oameni la destrăbălări și la nenumărate rele.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Mărturia Părintelui Antipa Aghioritul despre Părintele Dionisie de la Colciu

Next Post

Îndreptarea celui înşelat

Related Posts
Total
0
Share