Evanghelia zilei (Marcu 7, 5-16)

Interpretarea greșită a Legii

„În vremea aceea L-au întrebat pe Iisus fariseii și cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Iar El le-a zis: Bine a prorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, precum este scris: «Acest popor Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Însă, în zadar Mă cinstesc ei, învățând învățături care sunt porunci omenești». Căci, lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți datina oamenilor: spălarea urcioarelor și a paharelor și multe altele ca acestea, pe care le faceți. Și le zicea lor: Bine, ați lepădat porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră! Căci Moise a zis: «Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta» și: «Cel ce va grăi de rău pe tatăl său ori pe mama sa, cu moarte să se sfârșească». Voi însă ziceți: Dacă un om va spune tatălui sau mamei sale: Corban!, adică: Cu ce te-aș fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său ori pentru mama sa. Și, astfel, desființați cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră, pe care singuri ați dat-o. Și faceți multe asemănătoare cu acestea. Atunci, chemând iarăși mulțimea la El, zicea: Ascultați-Mă toți și înțelegeți: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. De are cineva urechi de auzit, să audă.”


Cinstirea părinților

Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea a Șaptea, în Părinți și Scrii­tori Bisericești (1992), vol. 38, pp. 237- 238

„(…) (Dumnezeu – n.n.) înfă­țișează îndată ca vecin și unit cu respectul față de Dumnezeu, pe cel față de tată și de mamă, prin care am fost aduși la porunca lui Dumnezeu, la ființă și existență, ținând, așa zicând, al doilea loc după Creatorul. Căci firea modelează în sine pe cel ce se naște prin poruncă dumnezeiască, printr-o lucrare neînvățată, imitând slava Creatorului. Și precum Dumnezeu e începutul și obârșia tuturor, ca Făcător și Creator, așa și fiecare dintre cei ridicați la știința de născători este ca o rădăcină a nașterii copilului ca născut din sine și ca un izvor al trecerii lui în existență. Așadar, slujba tatălui și a mamei spre aducerea la existență a tuturor celor de pe pământ este un chip (tip) al Creatorului tuturor.

De aceea legea a poruncit să li se dea lor o cinste mai aleasă decât altora, nelipsindu-i de răsplată pe cei ce s-au hotărât să-i cinstească și neeliberându-i de pedeapsă pe cei ce nu vor să facă aceasta.

(…) Cinstește, zice, pe tatăl tău, ca să-ți fie ție bine și să-ți fie viața lungă pe pământ (Ieșirea 20, 12). Deci legea făgăduind celor ce voiesc să-i cinstească pe părinți, ca pe o cunună și răsplată aleasă, viața și ani lungi, iar celor îngâm­fați și necinstitori, moartea, a pus peste ei ca un pedagog frica spre a-i ține în ceea ce-i drept. Căci a spus iarăși: Cine lovește pe tatăl și pe mama lui, cu moarte să moară (Ieșirea 21, 15). Observă că tot felul de păcat față de ei îl pedep­sește în aceeași măsură.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Viețile Sfinților – octombrie, ziua 4

Next Post

În viaţa duhovnicească este nevoie de povăţuitor duhovnicesc

Related Posts
Total
0
Share