Evanghelia zilei (Matei 13, 3-9)

Pilda Semănătorului

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Iată, a ieșit semănătorul să semene. Și, pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult, și îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc; iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arșiță și, neavând rădăcină, s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod: una o sută, alta șaizeci, alta treizeci. Cine are urechi de auzit să audă.”


Cum primim învățătura cea de sus

Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a V-a, Cap. ­VIII, 54.2-4; 56.3-5; 57.1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 342

„S-ar putea ca un om, din cei nepricepuți, să vină acolo unde tu predai gnoza și el să nu fie în stare să sesizeze adevărul; el te va înțelege greșit și va cădea; deci, spune Scriptura, fii atent cu folosirea învățăturii și închide izvorul cel viu care este în adâncul tău; închide-l tuturor celor ce se apropie fără judecată și dă băutură numai celor care însetează de adevăr. Ascunde adâncul cu­noaș­terii (Romani 11, 13) tuturor celor care nu sunt în stare să-l primească! Acoperă groapa! Stăpânul gropii, gnosticul însuși, va fi pedepsit, spune Scriptura; că el este de vină că s-a smintit acela; sau pentru că acela a fost în­ghițit de măreția învățăturii, fiind încă mic la suflet, sau pentru că a dus la contemplație pe un om, care se găsea încă la fapte, desprinzându-l, prin încercarea sa, de la credința lui cea simplă. Va da argint (Ieșirea 21, 34), adică va da cuvânt și răspuns Voinței Atotputernice.

(…) Filosofia – care este într-adevăr filosofie – și adevărata teologie să aparțină numai acelora care se apropie adeseori de ele și care au dat probă de cre­dință în toată viața lor. Da, scrierile acestea vor ca noi să avem nevoie de un interpret și de un în­vățător; numai așa ele vor fi studiate mai bine, iar noi nu vom greși, pentru c-am primit învă­ță­turile de la oameni care le cunosc bine, de la oameni care ne-au socotit vrednici să ne folosim de ele. De altfel, toate lucrurile care se văd printr-un voal arată adevărul mai mare și mai venerabil, ca de pildă fructele care se văd prin apă sau ca formele lucrurilor care se lasă a fi ghicite prin voalurile care le acoperă; pentru că lumina puternică lasă să se descopere defectele; în afară de asta, lucrurile care se văd așa cum sunt ele nu pot fi înțelese decât într-un singur chip. Este, însă, cu putință să scoți dintr-un simbol mai multe sensuri, așa cum am văzut când am vorbit de cuvintele ascunse. Așa stând lucrurile, omul fără experiență și neînvățat gre­șește; gnosticul, însă, înțelege sensul adevărat. Scrierile acelea nu vor să fie date oricui se întâmplă, fără deosebire, «nici să fie făcuți părtași la bunătățile înțe­lep­ciunii cei care nici în vis nu și-au curățit sufletul; că nu-i îngăduit să oferi tuturor veniților cele dobândite cu atâtea lupte și nici să istorisești tainele Cuvântului celor necu­rați».”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Arhim. Petru, starețul M. Essex – Slujirea harismatică și duhovnicească a Cuviosului Sofronie

Next Post

Trăsăturile celui înşelat

Related Posts
Total
0
Share