Evanghelia zilei (Matei 16, 13-19)

Mărturisirea lui Petru

„În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezareei lui Filip, îi întreba pe Ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții, Ilie, alții, Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis: Dar voi cine ziceți că sunt Eu? Răspunzând, Simon-Petru a zis: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu cel din Ceruri. Și Eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile Împărăției Cerurilor; și orice vei lega pe pământ va fi legat și în Ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în Ceruri.”


Curajul Apostolilor în propovăduirea Evangheliei

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Zecea, Capitolul al Doilea, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, pp. 951-952

„Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (Romani 8, 35). Auzi cum făgăduiește că nu va fi nimic care să se opună sau să taie puterea iubirii lui față de Hristos?”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Să ne rugăm din mărinimie

Next Post

Au făcut din Hristos țelul și încoronarea vieții lor

Related Posts
Total
0
Share