Evanghelia zilei (Matei 18, 18-22; 19 1-2; 13-15)

Puterea de a lega și dezlega

„Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și-i voi ierta lui? Oare până de șapte ori? Iisus i-a răspuns: Nu zic ție până de șapte ori, ci până de șaptezeci de ori câte șapte. Iar după ce Iisus a sfârșit cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în hotarele Iudeei, dincolo de Iordan. Și au mers după El mulțimi multe și i-a vindecat pe ei acolo. Atunci I s-au adus copii, ca să-Și pună mâinile peste ei și să Se roage; iar Ucenicii îi certau. Dar Iisus a zis: Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor. Și, punându-Și mâinile peste ei, S-a dus de acolo.”


Puterea pocăinței

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia LV, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 22, pp. 217-218

„(…) Fericitul Pavel, a ajuns din prigonitor apostol; cel ce mai îna­inte pustia Biserica, a ajuns mai pe urmă.

Ai văzut ce adâncă schimbare? Ai văzut ce nespusă prefacere? La fel și cu tâlharul. Ucisese nenu­mărați oameni, dar într-o clipită de vreme și-a șters toate păcatele cu câteva cuvinte așa de desă­vâr­șit, că a auzit pe Stăpân spunându-i: Astăzi vei fi cu Mine în Rai! (Luca 23, 43). Tot așa vameșul. S-a bătut peste piept, și-a măr­tu­risit păcatele și s-a dus acasă mai îndreptat decât fariseul (Luca 18, 13). Dar fiecare dintre ei a dobândit după ce fiecare și-a arătat în­sușirile frumoase ale sufletului, după ce și-au mărturisit păcatele cele de mai înainte.”

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 11, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, p. 62

„(…) De aceea iartă pe desfrânate, primește pe vameșii ce se îndreptează și îi face propovăduitori ai Evangheliei (Matei 9, 9; 21, 31). De aceea împacă pe tâlharii ce-L mărturisesc și-și cumpără mântuirea prin moarte, cu ajutorul fricii, și-i duce cu Sine în Rai, asigurându-le făgăduințele bunătăților viitoare (Luca 23, 43). De aceea cumințește pe prigonitorii înfuriați și-i hirotonește apostoli ai neamurilor în locul Lui, pentru râvna lor (Fapte 9, 1). Acestea toate le face, ca să cunoaștem iubirea Lui de oameni și blândețea Lui și să nu ne pierdem nădejdea cu ușurință cu privire la noi când păcătuim. Iar față de cei ce păcătuiesc să nu rămânem fără milă și învârtoșați, odată ce avem pe Dumnezeu făcut pilda noastră.

Acestea le-am învățat ca adevărate și prin ele ni se amintește că e voia lui Dumnezeu: să mântuiască pe toți oamenii și la cunoștința adevărului să vină. (I Timotei 2, 4).”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (I Corinteni 12, 12-26)

Next Post

5 motive pentru care ar trebui să ții Postul Adormirii Maicii Domnului

Related Posts
Total
0
Share