Fără Sfânta Împărtășanie continuă creștinul se prăbușește sufletește