Fenomenul OZN – Conform învățăturii ortodoxe (III)

 Contactorii OZN-urilor
La ora actuală s-a constituit deja un clan întreg de contactori care au contacte periodice sau permanente cu extrateretrii, acționează la indicațiile lor, transmițând voința „rațiunii universale” omenirii rătăcite. De fapt acești oameni sunt mediumi sau posedați, prin intermediul cărora duhurile necurate încearcă să influențeze omenirea. Pentru a confirma această teză vom da câteva exemple dintre cele mai reprezentative:
În articolul „Vizionara Svetlana”, o tânără femeie mărturisește cum a devenit contactor. Iată istorisirea ei. Svetlana era artistă, făcea balet pe gheață, era departe de credință și „orice mistică”. Odată se întorcea acasă din turneu, cu trenul. O durea piciorul, nu demult traumatizat. Privind prin geam în întunericul nopții, văzu pe neașteptate „o lumină având o configurație nedefinită”. Curând după aceea au început să i se întâmple „lucruri ciudate”. De pildă, ea putea să intre  liniștită, fără bilet, la orice spectacole, i s-a trezit interesul pentru „învățăturile Orientului”, astrologie și „studiindu-le”, s-a făcut astrolog. Apoi a început să primească informații „de dincolo”.

Iată, cum explică ea acest fenomen: „Pavel Globa crede că eu sunt un retransmițător de informație cosmică: recepționez energie și informați de la civilizațiile extraterestre care controlează planeta noastră… ei văd că planeta piere, că trebuie salvată, ei ne i-au sub control”, „selecționează pe cei dintre noi cărora li se poate transmite informația”. În continuare, Svetlana spune că „extratereștrii” sunt preocupați în special de „evoluția noastră spirituală”, de dezvoltarea acelei părți a creierului, care controlează facultățile „neobișnuite”, oculte, de pildă „telepatia”. Cică acestea și multe alte informații ea le-ar fi primit de la oaspetele cosmic Ashtar Sheran. Potrivit afirmațiilor ei, „acest nume este cunoscut astăzi în multe țări, el garantează adevărul și cunoașterea supremă”. Este învățătorul mondial universal, care trebuie să realizeze misiunea lui ,,mesia”… „Mulțumită lui și informației pe care mi-o furnizează, eu alcătuiesc horoscoapele ca nimeni în lume…”.

Să analizăm această mărturisire. Artista Svetlana, străină de credința creștină, este supusă noaptea în tren primei influențe din partea demonilor. Sufletul ei se deschide în întregime acestui fenomen (manifestă interes, atenție, nu opune rezistență prin rugăciune). Contactul s-a produs, legătura s-a stabilit. Potrivit învățăturii Sfântului Ignatie Brianceaninov, „tot ce propun demonii se cuvine respins fără nici un fel de abateri. Ascultarea de bunăvoie a demonilor, chiar dacă s-a săvârșit din îndemnul și stăruința lor, îl supune pe om demonilor, îl lipsește pe om de libertatea spirituală, îl face o unealtă a lor”. După aceasta – influența demonilor permanentă asupra celei ademenite – încep a se manifesta tot mai mult capacitățile oculte. Studierea religiilor orientale și a  astrologiei le dezvoltă mai mult. În consecință, Svetlana devine o armă docilă în mâinile duhurilor necurate, „primește de la aceștia informație și energie cosmică” și, la porunca lor, începe a-i ajuta pe alții să-și procure un „talent” similar.

De remarcat că „extratereștrii” (demonii), vorbind despre ei înșiși, nu fac nici un secret din scopurile lor. Ei sunt preocupați în special de „evoluția noastră spirituală în sens ocult”. Ei impulsionează această „evoluție”, cu ajutorul unor contactori deja pregătiți, promotori ai gândurilor, ideilor și energiei lor. Sarcina lor constă în a-i pregăti pe oameni pentru primirea noului „mesia”, a „învățătorului mondial universal” (altfel spus, creștinește, a antihristului), chiar și numele lui este deja cunoscut – Ashtar Sheran. Cât de bine se acordă toate acestea cu proorocirea despre vremurile din urmă din Evanghelia după Matei:,,…se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.”(Mt. 24, 24). De altfel, este semnificativ chiar însuși numele noului „învățător mondial”. Ashtar, în ebraică ,,Ashtarot”, în vechiul Babilon și Asiria -Ishtar- , este numele aceleiași zeițe eline Astarta, zeița războiului și vânătorii, a cerului și a stelelor, care era reprezentată înveșmântată în flacără (să ne reamintim de fenomenul OZN-urilor), deseori cu coarne pe cap, cu tolba cu săgeți și arcul (arme ale morții), stând pe un leopard (simbolul setei de sânge). Pe lângă templul ei, în afară de sacerdoți, se aflau tineri și tinere desfrânate, care-i slujeau prin desfrâu. Închinarea la această zeiță era însoțită cu tot felul de fapte spurcate. Unui asemenea fermecător învățător antic, încornorat, care „garantează adevărul și cunoaterea supremă”, îi face reclamă „vizionara Svetlana”, ținând conferințe în fața unui enorm auditoriu, publicând materiale în ziare cu tiraje de milioane de exemplare. Și ea nu este singura în acțiunile ei, acum apar mulți contactori și „profeți” de acest soi, senzitivi și astrologi, yoghini și magi, pentru care mijloacele de informare în masă au deschis servil ușile, ca la un semn al baghetei magice.

Să ne referim la încă un contactor -Nicolai Potapov- . Într-un articol, el scrie: „Inițiativa contactelor nu vine de la noi… După mai multe mărturii, «ei» selecționează meticulos contactorii. Veți întreba, de ce atunci participanții la «dialog», pământenii, de obicei nu excelează prin intelect? Pur și simplu, pentru că noi nu cunoaștem scopurile acestor contacte. Eu cred că ei exercită o mare influență asupra evoluției noastre, și ne «sugerează» calea…”. Aici Nicolai, involuntar, spune adevărul. Demonii îi selecționează oamenii predispuși spre contact. În primul rând, pe cei neapărați din punct de vedere mistic (adică pe cei ce nu sunt creștini ortodocși). În al doilea rând, îi aleg adesea pe cei care „nu excelează prin intelect”, ca nu cumva să bănuiască ceva, ci să fie unelte oarbe. În al treilea rând, pe așa numiții -mediumi- , care prin constituția lor nervoasă sunt mai potriviți pentru aceste scopuri.

Scopurile contactelor sunt, de asemenea, destul de clare: „să exercite influență asupra evoluției noastre și să ne sugereze calea”. Din „confidențele” Svetlanei am aflat deja că evoluția trebuie să aibă un caracter ocult, iar calea constă în acceptarea falsului mesia. Altceva prezintă interes. Potrivit destăinuirii lui Nicolai, el a încercat -un timp- să se îndepărteze de acest subiect și să se ocupe de altă activitate, însă „resimțea un disconfort lăuntric”. Revenind, îi dădea seama că disconfortul îl părăsește. Această confidență confirmă o dată în plus învățătura Sfântului Ignatie Brianceaninov potrivit căreia omul care, cel puțin o dată a intrat în contact cu demonii, nu mai poate scăpa de ei prin propriile forțe! El este încătușat spiritual, sufletul său se află în întregime sub influența demonică. Numai o căință adevărată la biserică, rugăciunea, spovedania și Sfânta Împărtăania pot să-l salveze pe acest om.

În secolele primare creștinii erau foarte prudenți față de fenomenele noi și neobișnuite, mai ales cu caracter mistic, ținând minte uneltirile diavolului, însă după venirea „noii ere a iluminismului” majoritatea oamenilor au început a-și manifesta față de ele curiozitatea, uneori chiar să le caute dinadins, plasându-l pe diavol într-un spațiu semi-imaginar. Între timp, lupta de secole nu numai că nu s-a potolit, ci s-a întețit și mai mult. Se împlinesc proorocirile Sfintei Scripturi despre sfârșitul vremurilor și venirea antihristului. Fenomenul OZN-urilor, „umanoizii” cu prezicerile și „ajutorul” lor, fenomenul poltergeist, spiridușii casei, magii și astrologii, senzitivii, cultul prosper al religiilor orientale, toate acestea sunt variante ale uneia și aceleiași forțe, pornită să cucerească sufletul omului. Aici ar fi cazul să cităm textul corespunzător din Evanghelia după Luca (21, 10-11-26). Când ucenicii L-au întrebat pe Domnul despre sfâritul lumii, El le-a spus următoarele semne: ,,Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție; și vor fi cutremure mari și, pe alocuri, foamete și ciumă, și spaime și semne mari din cer vor fi, (…) , iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume. Înainte de sfârșitul lumii, datorită necredinței oamenilor, satanei și hoardelor lui li se va da o mare putere. Puterea de a-i duce la pierzanie pe oamenii care i se vând. Și iată că acum se face despărțirea, căci după cum se spune în Evanghelia după Matei (24, 40): ,,Atunci din doi care vor fi în țarină, unul se va lua și altul se va lăsa”  , ,, mai înainte de asta însă se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea” (Mt. 24, 14).

În perioada în care trăim, Evanghelia e propovăduită în toată lumea, și mai cu seamă în țara noastră ateistă. Toți vor ști despre Hristos Mântuitorul. Și toți sunt liberi ori să-L primească, ori să-L respingă. În același timp și demonii și-au întețit acțiunea asupra neamului omenesc, căutând să-l supună influenței lor și să nu-i îngăduie să-L primească pe Hristos.

Toate acestea cer creștinilor ortodocși de astăzi o deosebită vigilență a duhului, o atenție sporită, respectarea canoanelor bisericești și îndrumătorilor Sfinților Părinți, ținând minte cuvintele Apostolului Petru: ,,Fiți treji, privegheați. Potrivnicul nostru diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Căruia stați împotrivă tare în credință”. (I Petru 5, 8-9).

Previous Post

Cum începe dumnezeiasca Liturghie și de ce?

Next Post

Mama – izvor nesecat de dragoste (I)

Related Posts
Total
0
Share