Feriți-vă de aluatul fariseilor

Preot Savatie Baștovoi

“Feriți-vă de aluatul fariseilor” (Luca 12,1). Aluatul fariseilor este plăcerea de a te arăta drept înaintea oamenilor. Nu a zis simplu, “feriți-vă de fățărnicia fariseilor”, ci “feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia”. Așa cum aluatul crește și se înmulțește, așa și dorința de a te arăta drept nu are limite, crescînd pînă la cer, ajungînd să-L răstignească pe Hristos.

Legea duhovnicească arată că toți Sfinții se cred păcătoși, iar păcătoșii se cred drepți. De aceea și Hristos a zis: “nu am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși” (Matei 9,13). Apostolul Pavel zice: “cel dintîi între păcătoși sînt eu” (1 Timotei 2, 15) și toate rugăciunile rămase nouă de la Sfinți sînt adevărate spovedanii, încît multor contemporani stăpîniți de duhul propriei dreptăți le par aceste rugăciuni exagerate în șirul păcatelor pe care îl prezintă. De aceea nici nu le mai citesc, căci, zic ei, “Îl au pe Dumnezeu în inimă”.

Priviți la cei care conduc lumea, acești imaculați care se luptă cu corupția celorlalți pentru a instaura dreptatea pe pămînt, ei înșiși fiind în afara oricărei bănuieli. În timp ce Sfinții și Hristos Însuși ne învață să luptăm cu răul din noi, păzindu-ne de judecata aproapelui, conducătorii lumii acesteia ne îndeamnă să ne pîrîm unii pe alții, să urmărim răul în ceilalți, căci nimeni nu se pîrăște pe sine, drept crezîndu-se.

Dacă Sfinții își văd păcatele, păcătoșii își văd doar calitățile. Iar omul prost pe cine va iubi mai mult: pe cel care îi amintește că este păcătos, sau pe păcătosul care îl laudă? Desigur, pe păcătosul lingușitor. Așa se face că păcătoșii și răii au început să spună cu trufie că în ei trăiește Dumnezeu și nu mai au nevoie de Biserică, pe cînd toți Sfinții sînt în Biserica Domnului.

Scriptura vine să îi descurajeze pe acești “drepți” închipuiți, mai întîi cînd le spune că Hristos nu a venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși (care se cred păcătoși). Apoi vedem că omul, din chip al lui Dumnezeu, se poate întuneca într-atît încît să devină casă a duhurilor necurate, ba chiar să se identifice cu satana, în cazul lui antihrist, care va fi un om născut din femeie, dar care va fi întru totul ca satan în răutatea sa și va face lucrarea aceluia.

Apostolii lui antihrist au venit în lume și îi vedeți stînd pe tronuri și poruncind cu îndrăzneală porunci batjocuritoare împotriva oamenilor și chiar a lui Hristos. Ei sînt stăpînii intrărilor și ieșirilor, la ei este hrana și căldura, vînzarea și cumpărarea. “Dreptatea” lor s-a înălțat peste Dreptatea Bisericii cu trufie, poruncind Sfinților cînd și cum au voie să aducă jertfă lui Hristos. Păziți-vă de aluatul lor, căci așa cum puțin aluat dospește toată frămîntătura (1 Corinteni 5, 6), tot așa supunerea cea mai mică față de acești antihriști vă va face asemenea lor și una cu ei.

Păziți legătura între voi, căci diavolul se traduce ca dezbinător. Biserica însă este adunare în jurul lui Hristos, a Căruia este puterea și stăpînirea, și Împărăția, și slava în vecii vecilor!

Previous Post

Știți de ce postim în ajunul Bobotezei?

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 3, 1-18)

Related Posts
Total
0
Share