Inima în Marele Post- „Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu.”

Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mat. 5:8).

1. Ochiul curat vede lumea şi tot ce este în lume; iar ochiul în care a intrat un pai nu poate nici să privească, nici să vadă. Aşa este şi cu inima omului. Dumnezeu a dăruit inima omenească cu o osebită vedere. Când inima este acoperită cu paiele păcatelor, ea orbeşte şi nu poate vedea nimic. Când inima se curăţă deplin, ea vede lumea nevăzută în lumea văzută; vede lumea nevăzută aşa cum este ea; vede pe Cel ce este Inima lumii nevăzute, Îl vede pe Dumnezeu.

2. Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi cureţe inima şi vei vedea o neaşteptată minune în această lume materială, pe care până acum ai privit-o numai cu ochii fără inimă.

3. Inimă curată zideşte, Doamne, întru mine! – aşa se ruga prorocul şi psalmistul David. Şi tu aşa să te rogi. Înnoieşte şi iar înnoieşte această rugăciune şi Dumnezeu îţi va dărui inimă curată şi văzătoare, şi vei vedea înţelesul tuturor lucrurilor şi întâmplărilor, şi vei cunoaşte înţelesul ascuns al fiecărui lucru zidit din această lume.

4. Prin ce putem şi prin ce poate Dumnezeu curăţa inima omului? Numai prin Duhul Sfânt. Şi, dacă Îl vei milostivi pe Dumnezeu să zidească inimă curată întru tine, El o va face cu ajutorul Duhului Fiului Său, Iisus Hristos; cu ajutorul Sfântului Său Duh, care este unul, neîmpărţit, neschimbat, deosebit de oricare alt duh, care închipuie mulţime, împărţire, schimbare.

5. De aceea înţeleapta noastră maică Biserica Ortodoxă a rânduit ca de la Miezonoptică până la Pavecerniţă, în fiecare zi, la fiecare slujbă şi rugăciune, să se citească această rugăciune: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate plineşti, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toate întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre”.

6. Oare ai fost vreodată la ţarină când se treiera grâul? Când este zăpuşeală şi linişte, toți stau şi aşteaptă să bată vântul. Căci fără vânt nu se poate despărţi pleava de grâu. Iar când vântul începe să bată, toată lumea se umple de bucurie. Căci vântul îi ajută cel mai bine la curăţat. Într-o clipită vântul ia pleava şi rămâne grâul pe ţarină.

7. Însuşi Domnul nostru Iisus, Mântuitorul şi Învietorul nostru, a spus despre Duhul lui Dumnezeu că este slobod: „Duhul suflă unde voieşte” (In. 3:8). Cu adevărat, suflă unde vrea şi când vrea. De aceea a şi poruncit Apostolilor Săi, când S-a Înălţat la ceruri, să aştepte în Ierusalim, unde vor primi putere, când se va pogorî Duhul Sfânt asupra lor (F. Ap. 1:8).

8. În această a şasea săptămână a Marelui Post, când vei auzi Evanghelia învierii lui Lazăr din morţi, adună-ţi gândurile şi îndreaptă-le spre inima curățată pe care Dumnezeu o vede. Şi cearcă curăţia inimii tale cu această minune a învierii celui mort de patru zile. Inima necurată nu-L va vedea pe Dumnezeu în această întâmplare, nici minunea dumnezeiască, şi va îndruga poveşti despre hipnotism, autosugestie şi alte magii primite şi de ştiinţă. Iar tu, dacă aici nu-L vei vedea pe Dumnezeu (în chipul lui Hristos cel Înviat) şi nici minunea dumnezeiască în învierea lui Lazăr, înseamnă că încă ai inima necurată.

9. Însă, în niciun caz, nu deznădăjdui. Numai să-ţi doreşti cu adevărat o inimă curată. Și Dumnezeu care este Dăruitorul tuturor celor bune îţi va da. Nu te îndoi, căci Dumnezeu îţi va da inimă curată, şi bucuria ta va fi nemăsurată şi nesfârşită.

10. Atunci se va petrece în tine acea minune dumnezeiască lăuntrică şi preafrumoasă, pe care o înfăţişează Apostolul întâilor şi adevăraţilor creştini în acest chip: Dumnezeu, Care a zis: Strălucească, dintru întuneric,  lumina, – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Iisus Hristos” (II Cor 4:6). Şi te vei bucura şi bucuria ta va fi nemăsurată şi fără de sfârşit. Căci acea Lumină a Duhului dumnezeiesc din inima ta, va lumina totul în tine şi în jurul tău, va lumina fulgerător, până şi moartea şi mormântul, şi nu vei vedea nici moartea, nici mormântul, ci numai pe Dumnezeu cel viu, Tatăl tău, şi viaţa cea veşnică, nemărginită, purtătoare de biruinţă şi atotputernică.

Extras din ”Inima în marele post”- Sfântul Nicolae Velimirovici.


Previous Post

Bombardamentul vrăjmaşului

Next Post

Harul întotdeauna premerge ispitele ca o vestire pentru pregătire

Related Posts
Total
0
Share