Întrebări capcană din Sfânta Scriptură

1. Care este prima Icoană a lui Dumnezeu pe pământ?

Prima Icoană vie a lui Dumnezeu pe pământ este omul, Adam.

2. Care sunt cele două păcate de căpătâi ale lui satan?

Primul păcat al său este mândria față de Ziditorul, iar al doilea este pizma față de Adam și Eva din Rai.

3. Care este primul om care a murit pe pământ?

Dreptul Abel ucis de fratele său Cain.

4. Când a intrat prima dată frica în oameni?

Atunci când au greșit. Dacă n-ar fi fost păcatul niciodată, n-ar fi niciodată nici frica în sufletul omului.

5. Care dintre urmașii lui Adam a fost al doilea răufăcător?

Primul a fost Cain, iar al doilea Lameh.

6. Care dintre oameni a trăit cel mai mult pe pământ?

Mathusalem care a viețuit 969 de ani.

7. Ce animale nu a luat Noe în corabia sa?

Peștii și toate celelalte animale care trăiesc în apă.

8. De unde oasele mamuților, ale elefanților, ale maimuțelor și ale celorlalte animale din ținuturile tropicale în țările nordice? Precum și scheletele animalelor polare în ținuturile calde?

Apa le-a adus din vremea Potopului.

9. Când au încercat oamenii pentru întâia oară în istorie să instaureze comunismul împotriva voinței lui Dumnezeu?

Atunci când s-au apucat să construiască Turnul Babilonului, dar Dumnezeu le-a încurcat limbile și i-a împrăștiat prin lume.

10. Care dintre frați s-au separat pentru prima dată fără ceartă și supărare?

Avram și Lot.

11. Cărui om răutatea fraților i-a adus o mare faimă și cinste?

Iosif, pe care frații l-au vândut în Egipt, iar apoi el i-a izbăvit de foamete. Pronia lui Dumnezeu.

12. Pe care om Dumnezeu l-a omorât din pricina malahiei?

Pe Onan.

13. De ce a poruncit Dumnezeu să I se închine întâi născuții și cei întâi născuți din necuvântătoare și prima roadă a pământului?

Pentru ca oamenii să își amintească de Domnul Dumnezeul lor și să știe că toți născuții și toate roadele sunt de la Dânsul.

14. Este oare drept ca copiii să pătimească din pricina păcatelor părinților?

În natură vedem că atunci când pomul se strică de la rădăcină, crengile se usucă și frunzele se veștejesc. Așadar să se păzească de păcat cei ce-și iubesc copiii.

15. De ce poporul evreu adesea cădea în robie?

Deoarece se lepăda de Dumnezeu și slujea idolilor.

16. Care sunt cei doi trădători care s-au săvârșit prin sinucidere?

Ahitofel, trădătorul lui David și Iuda, trădătorul lui Hristos.

17. Ce l-a scos din minți pe preaînțeleptul Împărat Solomon să Îi greșească în fața lui Dumnezeu?

Femeile.

18. Care om nu s-a născut, dar a murit?

Adam.

19. Care oameni s-au născut, dar n-au murit?

Enoh și Ilie.

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici – Întrebări și răspunsuri via http://www.atitudini.com.

Previous Post

Evanghelia zilei (Luca 5, 12–16)

Next Post

Sfântul Andrei Criteanul și Cuvioasa Parascheva, pelerini către Ierusalimul ceresc, prin Ierusalimul pământesc

Related Posts
Total
0
Share