Iubirea şi evlavia pentru Maica Domnului

Cine este Maica Domnului? ,,Dumnezeu n-a zidit altă zidire mai curată şi mai cinstită decât Feciora Maria. Aceasta singură s-a arătat plină de Har şi binecuvântată între aleşii Lui Dumnezeu. Şi pentru acea mare sfinţenie, s-a învrednicit a naşte fără sămânţă pe Împăratul a toată zidirea. Şi s-a încoronat Împărăteasă a Cerului şi a pământului.‘’

,,Ea este Împărateasa Heruvimilor, Împărăteasa a toată făptura; Cămara întrupării lui Dumnezeu Cuvântul! Uşa Luminii, că lumina cea neapropiată gânditoare prin Ea a venit în lume. Uşa vieţii, că Viaţa Hristos prin Ea a intrat! Poarta cea încuiată prin care n-a trecut nimeni decât Domnul, cum spune Proorocul Iezechiel (cap. 44, 2). Scară către Cer, pod către Cer; Porumbiţa care a încetat pierderea sau potopul păcatelor, precum porumbiţa lui Noe a adeverit încetarea potopului. Cădelniţă dumnezeiască, că a primit focul dumnezeirii şi Biserică a Preasfântului Duh. Cine este Maica Domnului? Este Mireasa Tatălui, Maica Cuvântului şi Biserica Duhului Sfânt.’’ (Părintele Cleopa Ilie)

„Maica Domnului se simte, cred, mai bine printre oameni necăjiți, slabi și prigoniți în orice fel, decât s-ar simți înconjurată de îngeri. Maica Domnului jertfește mereu, suferă mereu și cred că se luptă chiar și cu dreptatea divină, apărând pe neputincioșii care o cer în ajutor. Iubește peste închipuire de mult și fără de alegere și pe cei ce sunt răi, și chiar și pe cei nepăsători. Nici un păcătos, oricât de mare ar fi, să nu se piardă, dacă Maica Domnului îl apără”. (Arhimandritul Arsenie Papacioc)

„Ah, dacă am şti cum iubeşte Preasfânta Născătoare de Dumnezeu​ pe toţi cei ce păzesc poruncile lui Hristos şi cât îi este de milă şi se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă. Am simţit acest lucru pe mine însumi. Nu mint, spun adevărul înaintea Feţei lui Dumnezeu, pe Care sufletul meu Îl cunoaşte: cu duhul am cunoscut-o pe Preacurata Fecioară. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea şi iubirea ei pentru noi. Dacă n-ar fi fost milostivirea ei, eu aş fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze şi să mă lumineze să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus: „Nu-i frumos pentru mine să mă uit la tine să văd ce faci!”. Cuvintele ei erau plăcute, liniştite şi blânde, şi ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci şi nu ştiu ce i-aş putea da în schimb eu, păcătosul, pentru dragostea ei faţă de mine, necuratul, şi cum voi mulţumi bunei şi milostivei Maici a Domnului. Cu adevărat, ea este ocrotitoarea noastră la Dumnezeu şi chiar şi numai numele ei bucură sufletul. Or, tot cerul şi tot pământul se bucură de iubirea ei. Lucru minunat şi neînţeles. Ea viază în Ceruri şi vede neîncetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi, sărmanii, şi acoperă cu milostivirea ei tot pământul şi toate noroadele. Şi pe această Preacurată Maică a Sa Domnul ne-a dat-o nouă! Ea este bucuria şi nădejdea noastră. Ea este Maica noastră după duh şi, ca om, e aproape de noi după fire şi tot sufletul creştinesc e atras spre ea cu iubire”. (Sfântul Siluan Athonitul)

Previous Post

Slujba Învierii 2018 – Schitul Laku – Sfântul Munte Athos

Next Post

Un Munte de credință (I)

Related Posts
Total
0
Share