Maica Domnului ca o călu­găriţă

Fericitul ieromonah Ioachim Speţieris, în cartea sa „Amintiri” povesteşte o minune a Maicii Domnului, pe care o redăm aşa cum este scrisă:

„În Mănăstirea Sfântului Sava din Palestina există o icoană a Maicii Domnului, în care ea este pictată purtând o îmbrăcăminte neagră, aşa cum poartă monahiile. Odată cineva i‑a întrebat pe părinţii acestei mănăstiri:

–   Nu este păcat să o pictaţi pe Maica Domnului ca o călu­găriţă?

Atunci aceia i‑au răspuns:

–   Noi nu o pictăm pe Maica Domnului ca o călugăriţă, ci aşa s‑a arătat Stăpâna lumii în adâncul mării celui pe care ea l‑a izbăvit de la înec.

–   De la înec? a întrebat acela. Vă rog să‑mi povestiţi în­tâmplarea aceasta, deoarece fiind aici de multe zile şi pri­vind icoana aceasta, păcătuiesc judecând că nu se cuvine să fie pictată astfel.

Atunci părinţii i‑au povestit următoarele:

«Un om oarecare din Tracia[1], cu numele Ioan, a făgă­duit să se facă monah. Dar după o vreme, a plecat în România să facă negoţ. Petrecând acolo câţiva ani, amâna mereu orice gând de călugărie. A câştigat şi mulţi bani, după care a hotărât să vină în patria lui şi să se căsăto­rească. Şi‑a luat lucrurile şi banii şi a intrat în corabie ca să călătorească spre locul său natal.

Călătorind pe Marea Neagră, corabia s‑a scufundat în timpul unei furtuni. S‑a afundat şi el în adâncul mării şi văzându‑se în mare primejdie, a strigat din adâncul inimii: «Maica Domnului, mântuieşte‑mă şi mă voi duce la Ierusalim ca să mă fac monah!».

Deodată, pe când se afla în adâncul mării, a văzut‑o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cum îl apucă de mână şi, scoţându‑l pe uscat, îi spune: «Mergi şi‑ţi împli­neşte făgăduinţa ta!».

A mers, aşadar, pe jos la Constantinopol, a cerut de la nişte creştini banii necesari pentru călătorie şi a venit la Ierusalim. Apoi a venit aici, la Mănăstirea Sfântului Sava, şi s‑a făcut monah. Aici l‑a rugat pe un călugăr care picta să‑i facă o icoană a Maicii Domnului, aşa cum a văzut‑o el în adâncul mării, adică ca o călugăriţă.

A trăit câţiva ani în mănăstirea noastră şi, săvâr­şindu‑se, s‑a mutat în Locaşurile Cereşti»”.

[1] Tracia – regiune din nordul Greciei.

Extras din Patericul Maicii Domnului– Arhim. Teofilact Marinakis, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Cântare de laudă la Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina

Next Post

Frăţietatea

Related Posts
Total
0
Share