Mic îndreptar pentru cunoaşterea de sine

Fratele meu, mai înainte de a merge să te mărturiseşti, pregăteşte-te puţin! După ce te vei ruga cerând ajutor şi luminare de la Dumnezeu, cugetă la păcatele tale, cercetează-te bine pe tine însuţi şi abia după aceea mergi şi te mărturiseşte! Făcând astfel vei fi însoţit de Îngerii lui Dumnezeu. Însă mai înainte de a merge la duhovnic, aş vrea să citeşti cu atenţie paginile care urmează. Am scris pentru tine un mic îndreptar. În el am scris numai anumite categorii de păcate ca să te ajut să vezi dacă nu cumva ai uitat vreun păcat. Am spus că nu sunt scrise toate, deoarece nu este cu putinţă aceasta. Voi pune aici întrebări ajutătoare legate de credinţă, viaţa personală, familială şi socială şi, în general, de viaţa ta duhovnicească. În felul acesta, nădăjduiesc să fii ajutat să-ţi aminteşti şi alte păcate, care te-au făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu. Îţi doresc, fratele meu, pocăinţă adevărată şi mărturisire curată.

a) Referitor la credinţă

Crezi toate câte ne învaţă Biserica Orto­doxă despre Hristos? Că El este Dumnezeu adevărat, că S-a făcut om, că S-a răstignit pentru mântuirea noastră, că a înviat şi S‑a înălţat la ceruri şi că va veni iarăşi să judece viii şi morţii?

Crezi că Dumnezeu poartă grijă de tine şi de familia ta?

Nu cumva crezi în ghicitul în cărţi, magie, medium, noroc, ghicitul în cafea, în superstiţii de tot felul?

Ai hulit vreodată numele lui Dumnezeu, al Maicii Domnului sau al Sfinţilor?

b) Referitor la viaţa duhovnicească personală

Te împărtăşeşti des cu Preacuratele Taine sau numai la sărbătorile mari, aşa cum fac cei mai mulţi oameni care nu ştiu?

Citeşti Sfânta Scriptură şi alte cărţi creştineşti?

Posteşti cu bucurie în zilele rânduite de Biserica noastră sau spui că nu este trebuinţă de post?

Nu cumva cârteşti atunci când vin peste tine necazuri, suferinţe, boli, precum şi alte întâmplări neplăcute?

Mărturiseşti numele lui Dumnezeu înaintea celorlalţi oameni sau te ruşinezi să‑ţi mărturiseşti credinţa?

Îţi faci cruce atunci când mergi la restaurant să mănânci sau când treci prin faţa unei biserici?

Protestezi atunci când auzi pe alţii hu­lind numele lui Hristos, al Maicii Domnului şi al Sfinţilor?

Nu cumva te-ai încurcat cu oameni eretici (martorii lui Iehova, masoni, protestanţi, catolici) şi ai primit credinţa lor?

Nu cumva citeşti cărţi eretice care hulesc credinţa noastră?

Nu cumva îţi iubeşti copiii, bărbatul (femeia) sau alte persoane mai mult decât pe Dumnezeu?

Nu cumva eşti mândru, egoist şi nu‑ţi recunoşti greşelile crezând că tu întotdeauna ai dreptate pe când toţi ceilalţi greşesc?

Nu cumva eşti mândru şi te făleşti mereu pentru harismele pe care le ai, te bucuri şi doreşti să te laude şi să te linguşească ceilalţi?

Nu cumva ţi-a trecut prin minte gândul că eşti virtuos sau un om important şi îi priveşti pe ceilalţi cu dispreţ?

Nu cumva te împărtăşeşti fără Mărturisire şi fără binecuvântarea duhovnicului tău?

Mergi la Biserică în fiecare Duminică şi la sărbătorile mari?

Nu cumva lucrezi în Duminici şi în sărbătorile mari?

Nu cumva împiedici pe alţii de la mersul la biserică şi de la rugăciune?

Nu cumva călătoreşti Duminica dimi­neaţa fără motiv?

Te rogi în fiecare seară şi dimineaţă şi îţi faci cruce atunci când mănânci?

Te îngrijeşti de biserică, de slava şi podoaba ei?

c) Referitor la viaţa familială şi socială

Iubeşti şi cinsteşti pe părinţii şi pe mai marii tăi?

Îţi iubeşti familia? Te comporţi frumos cu femeia ta (bărbatul tău)? Nu cumva ai devenit tiran şi dictator în casa ta?

Te îngrijeşti să dai copiilor tăi o educaţie creştinească?

Nu cumva îţi blestemi sau îţi înjuri copiii şi spui în faţa lor cuvinte urâte?

Îi iubeşti pe oamenii care sunt în preaj­ma ta şi porţi de grijă de săraci şi orfani?

Nu cumva îi iubeşti şi cinsteşti pe străini, iar faţă de ai tăi te comporţi cu grosolănie, obrăznicie şi dispreţ?

Ai în casa ta Sfânta Scriptură, icoane, candelă, tămâie şi carte de rugăciuni?

Nu cumva ai ucis pe cineva sau te-ai făcut părtaş la ucidere?

Nu cumva ai rănit pe cineva?

Nu cumva ai gândit sau ai încercat să te sinucizi?

Îţi păzeşti ochii de privelişti ruşinoase şi păcătoase?

Nu cumva te uiţi la filmele necuviincioase de la cinematograf, teatru şi televizor? Îţi supraveghezi copiii ca să nu urmărească astfel de imagini?

Îţi păzeşti mintea ca să nu cugete la lucruri ruşinoase şi imorale?

Nu cumva spui cuvinte ruşinoase şi glume imorale?

Nu cumva ai săvârşit păcate trupeşti şi fapte imorale?

Priveşti reviste pornografice?

Ai ascultat sau ai cântat cântece desfrânate?

Iei aminte pe cine bagi în casa ta? Prietenia voastră este curată, creştinească? Vă ajută în viaţa voastră duhovnicească?

Nu cumva te-ai făcut pricina despărţirii vreunei familii?

Nu cumva te-ai lăsat atras(ă) de nebunia modei şi te îmbraci necuviincios? Te vopseşti şi porţi haine bărbăteşti?

Nu cumva cu îmbrăcămintea ta (îndeosebi vara) te faci pricină de păcat pentru cei care te văd?

Nu cumva eviţi naşterea de prunci, folosind diferite mijloace pentru aceasta?

Nu cumva ai furat vreodată bani şi lucruri străine?

Nu cumva la serviciu îţi înşeli clienţii sau pe mai marele tău?

Nu cumva îi exploatezi şi nedreptăţeşti pe muncitorii care lucrează la tine?

Nu cumva îi înşeli pe oamenii cu care lucrezi împreună?

Nu cumva falsifici produsele pe care le vinzi?

Nu cumva eşti iubitor de argint şi lacom?

Nu cumva spui minciuni la serviciu sau în discuţiile tale?

Nu cumva ai fost martor mincinos sau te juri cu numele lui Dumnezeu şi al Sfinţilor pentru cel mai mic lucru?

Nu cumva îi calomniezi pe oamenii apropiaţi ţie şi îi osândeşti, aducând diferite învinovăţiri mincinoase sau chiar şi adevărate, dar din ură şi răutate?

Nu cumva îţi blestemi copiii, pe soţul tău (soţia ta) sau pe alţii?

Nu cumva ironizezi şi îţi baţi joc de alţii?

Nu cumva grăieşti de rău pe clericii Bisericii?

Nu cumva eşti curios şi foloseşti min­ciuni ca să afli diferite taine?

Nu cumva îi linguşeşti pe mai marii tăi?

Nu cumva ţii minte răul şi doreşti distrugerea celor care te-au întristat, te-au grăit de rău şi te-au nedreptăţit cândva?

Nu cumva te mânii adeseori şi în timpul furiei nu ştii ce spui şi ce faci?

Nu cumva joci la jocurile de noroc?

Nu cumva eşti jucător de cărţi şi în loc să stai cu familia ta şi la serviciu, petreci la cafenele, la cluburi cu jocuri de cărţi sau altundeva?

Nu cumva bei băuturi alcoolice la taverne, la alte centre sau chiar şi la tine acasă şi te îmbeţi, ajungând să faci de ocară şi să întristezi pe femeia şi copiii tăi?

Nu cumva te îndeletniceşti cu iscodirea defectelor altora, lăsându-le pe ale tale?

Nu cumva îi invidiezi pe alţii atunci când propăşesc?

Nu cumva la alte mărturisiri ai uitat sau ai ascuns ceva din pricina ruşinii?

Extras din Greşit-am Ţie, Dumnezeul Meu, primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc!– Ieromonahul Cosma, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Moartea se teme de cel ce nu se teme de ea

Next Post

Dialog în tren

Related Posts
Total
0
Share