Plugușor duhovnicesc

Aho, aho, copii și frați
Stați puțin și nu mânați,
Vaccinul să nu-l luați
De boli să nu vă speriați,
La Maica Domnului să vă rugați!
Cu mântuirea să nu vă jucați
De Hristos Iisus să nu vă-ndepărtați,
De Sfinți să v-apropiați
În cetele drepților să fiți numărați,
Cu Îngerii pe Dumnezeu să-L lăudați
Și cu toții să fiți binecuvântați.
Cu armele rugăciunii întrarmați
De năvălirile ”barbarilor” să v-apărați,
Dragostea și smerenia să n-o uitați
Mândria și semeția s-o spulberați,
Cearta și vrajba s-o împăcați
Frica și spaima s-o alungați,
Preasfintei Treimi vă-ncredințați
Toată fapta bună să o lucrați
La viața veșnică pururea să cugetați;
De iad să vă-nfricoșați,
De Rai să vă bucurați,
Rugăciunea minții s-o aflați
De aceasta să însetați
Și cu totul ei să vă dedați,
Duhurile necurate să le alungați
Sufletele să vi le spălați,
Psalmii să-i rumegați
Mintea să v-o luminați,
Pacea inimii să v-o păstrați
Ca pe Duhul Sfânt să-l meritați;
De sfințenie să scânteiați
Pe Îngerii voștri să-i bucurați,
Împărăția Cerurilor s-o aflați
Și cu ei pururea Preasfintei Treimi să-i cântați:
Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,
Plin este cerul și pământul de slava Ta….
La anu’ și la mulți ani!