Preotul din Spinaloga

„…îl priveau pe furiș pe preot în vreme ce consuma Sfintele…”

S-a făcut multă vâlvă despre insula Spinaloga, luând pricină de la cartea cu titlul „Insula”, a scriitoarei engleze Victoria Hislop.

Unul din elementele istorice despre care suntem informați este că leproșii care locuiseră în Spinaloga fuseseră foarte revoltați împotriva lui Dumnezeu, pentru pricina că boala lor a fost o încercare mare și insuportabilă.

Un preot din Gherapetra a îndrăznit cândva să-i cerceteze și să liturghisească la Sfântul Panteleimon, bisericuța care fusese în insulă și apoi s-a ruinat, împreună cu tinerii ei locuitori.

Se spune că la prima Liturghie nu a mers nimeni. Leproșii ascultau cu pizmă psalmodia din celulele lor, uneori acoperind-o cu gemetele lor, iar alteori cu blestemele lor. Preotul însă a mers din nou la ei. La această a două vizită, unul din bolnavi a apărut cu curaj în pragul bisericii și i-a spus:

– Părinte, voi sta la Liturghia ta, însă numai cu o condiție. La sfârșit mă vei împărtăși. Și dacă Dumnezeul tău este atotputernic, tu, după aceea vei consuma Sfintele, netemându-te de lepra mea.

Preotul a făcut semn de aprobare. Această discuție a fost auzită la celulele din apropiere și au început unii să se adune lângă biserică, acolo unde era o mică deschizătură, prin care se putea vedea în Altar. La sfârșitul Liturghiei leproșii pândeau prin acea deschizătură și l-au văzut pe preot îngenuncheat în fața Proscomidiarului și consumând cu lacrimi Sfintele din Potir.

A trecut o lună. Leproșii îl așteptau. Credeau că de data aceasta va veni ca bolnav, iar nu ca preot. Însă preotul s-a întors sănătos și rumen la față și cu însuflețire a început să bată toaca vechii bisericuțe. De atunci, vreme de cel puțin zece ani, Spinaloga și-a avut preotul ei. Leproșii și-au refăcut singuri biserica și odată cu ea și-au refăcut și credința. Se împărtășeau regulat și totdeauna priveau pe furiș pe preotul lor în vreme ce consuma Sfintele, ca să se încredințeze că „minunea” din Spinaloga s-a săvârșit iarăși.

În 1957, odată cu descoperirea antibioticelor și vindecarea leprei, leprozeria s-a închis și insula s-a pustiit. Numai preotul a rămas în insulă până în 1962, pentru ca să-i pomenească pe leproși până la cinci ani după moartea lor.

Iată deci un erou contemporan, care nu a fost cinstit de nimeni pentru lucrarea sa. Și, dacă ați observat, nu am menționat numele lui, pentru că nu-l cunoaștem. Îl cunoaște însă, cu siguranță, Dumnezeu. Și aceasta este de ajuns.

Traducere din greacă de Ierom. Ștefan Nuțescu.

 

 

Previous Post

Grija pentru sufletul nostru

Next Post

Frizerul și Dumnezeu

Related Posts
Total
0
Share