Psaltire: Catisma a șaptesprezecea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 118
Aliluia

 1. Fericiți cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.
 2. Fericiți cei care cercetează mărturiile Lui, cu toată inima Îl vor căuta pe Dânsul.
 3. Că nu au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea.
 4. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte.
 5. O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc îndreptările Tale!
 6. Atunci nu voi fi rușinat când voi căuta spre toate poruncile Tale.
 7. Mărturisi-mă-voi Ție întru dreptatea inimii, când mă voi deprinde cu judecățile dreptății Tale.
 8. Îndreptările Tale voi păzi, să nu mă părăsești până în sfârșit.
 9. În ce chip își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale.
 10. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine, să nu mă lepezi de la poruncile Tale.
 11. În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greșesc Ție.
 12. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale.
 13. Cu buzele mele am rostit toate judecățile gurii Tale.
 14. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat, ca de toată bogăția.
 15. Întru poruncile Tale mă voi deprinde și voi înțelege căile Tale.
 16. La îndreptările Tale voi cugeta, nu voi uita cuvintele Tale.
 17. Răsplătește robului Tău; viază-mă și voi păzi poruncile Tale.
 18. Descoperă ochii mei, și voi înțelege minunile din legea Ta.
 19. Pribeag sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.
 20. Râvnit-a sufletul meu ca să dorească judecățile Tale în toată vremea.
 21. Certat-ai pe cei mândri; blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile Tale.
 22. Ia de la mine ocara și defăimarea, că mărturiile Tale am căutat.
 23. Căci au șezut căpeteniile și asupra mea cleveteau, iar robul Tău se îndeletnicea cu îndreptările Tale.
 24. Că mărturiile Tale cugetarea mea sunt, și sfaturile mele, îndreptările Tale.
 25. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă după cuvântul Tău.
 26. Căile mele le-am vestit și m-ai auzit; învață-mă îndreptările Tale.
 27. Fă-mă să înțeleg calea îndreptărilor Tale, și voi cugeta la minunile Tale.
 28. Dormitat-a sufletul meu de trândăvie, întărește-mă întru cuvintele Tale.
 29. Calea nedreptății depărtează-o de la mine, și cu legea Ta mă miluiește.
 30. Calea adevărului am ales, și judecățile Tale nu le-am uitat.
 31. Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă rușinezi.
 32. Pe calea poruncilor Tale am alergat, când ai lărgit inima mea.
 33. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor tale, și o voi căuta pe ea pururea.
 34. Înțelepțește-mă și voi căuta legea Ta, și o voi păzi pe ea cu toată inima mea.
 35. Povățuiește-mă în cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit.
 36. Pleacă inima mea la mărturiile Tale, și nu la lăcomie.
 37. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciune; în calea Ta mă viază.
 38. Întărește în robul Tău cuvântul Tău, ca să se teamă de Tine.
 39. Șterge ocara mea de care mă tem, că judecățile Tale sunt bune.
 40. Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta mă viază.
 41. Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta după cuvântul Tău.
 42. Și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit întru cuvintele Tale.
 43. Și să nu iei din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că întru judecățile Tale am nădăjduit.
 44. Și voi păzi legea Ta pururea, în veac și în veacul veacului.
 45. Și am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat.
 46. Și am grăit despre mărturiile Tale înaintea împăraților, și nu m-am rușinat.
 47. Și am cugetat la poruncile Tale, pe care le-am iubit foarte.
 48. Ridicat-am mâinile mele spre poruncile Tale, pe care le-am iubit, și mă îndeletniceam cu îndreptările Tale.
 49. Adu-ți aminte de cuvintele Tale către robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde.
 50. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul Tău m-a viat.
 51. Cei mândri nelegiuit-au foarte, dar eu de la legea Ta nu m-am abătut.
 52. Adusu-mi-am aminte de judecățile Tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat.
 53. Mâhnire m-a cuprins din pricina celor păcătoși, care părăsesc legea Ta.
 54. Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele.
 55. Adusu-mi-am aminte noaptea de numele Tău, Doamne, și am păzit legea Ta.
 56. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat.
 57. Partea mea ești, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta.
 58. Rugatu-m-am feței Tale cu toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul Tău.
 59. Cugetat-am la căile Tale, și am întors picioarele mele la mărturiile Tale.
 60. Gătitu-m-am și nu m-am tulburat întru păzirea poruncilor Tale.
 61. Funiile păcătoșilor m-au înfășurat, dar legea Ta n-am uitat.
 62. În miezul nopții m-am sculat ca să Te laud pentru judecățile dreptății Tale.
 63. Părtaș sunt tuturor celor ce se tem de Tine, și celor ce păzesc poruncile Tale.
 64. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; învață-mă îndreptările Tale.
 65. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău.
 66. Bunătate și învățătură și cunoștință mă învață, că în poruncile Tale am crezut.
 67. Mai înainte de a mă smeri, am greșit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit.
 68. Bun ești Tu, Doamne, și întru bunătatea Ta învață-mă îndreptările Tale.
 69. Înmulțitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale.
 70. Închegatu-s-a ca laptele inima lor, iar eu la legea Ta am cugetat.
 71. Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările Tale.
 72. Bună este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de aur și de argint.

Slavă…

 1. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale.
 2. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea și se vor bucura, că întru cuvintele Tale am nădăjduit.
 3. Cunoscut-am, Doamne, că dreptate sunt judecățile Tale, și întru adevăr m-ai smerit.
 4. Fie, dar, mila Ta spre mângâierea mea, după cuvântul Tău către robul Tău.
 5. Să vină peste mine îndurările Tale și voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este.
 6. Să fie rușinați cei mândri, căci pe nedrept au făcut fărădelege asupra mea, iar eu mă voi îndeletnici cu poruncile Tale.
 7. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine, și cei ce cunosc mărturiile Tale.
 8. Fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu fiu rușinat.
 9. Sfârșitu-s-a sufletul meu după mântuirea Ta, întru cuvintele Tale am nădăjduit.
 10. Sfârșitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău, zicând: „Când mă vei mângâia?”.
 11. Că m-am făcut ca un burduf în brumă, îndreptările Tale nu le-am uitat.
 12. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei face judecată împotriva celor ce mă prigonesc?
 13. Spusu-mi-au călcătorii de lege deșertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne.
 14. Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă!
 15. Puțin de nu m-au sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale.
 16. După mila Ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele.
 17. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în Cer.
 18. În neam și în neam adevărul Tău; întemeiat-ai pământul și rămâne.
 19. Cu rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoarele Tale.
 20. Că de n-ar fi fost legea Ta cugetarea mea, atunci aș fi pierit întru înjosirea mea.
 21. În veac nu voi uita îndreptările Tale, că întru acestea m-ai viat.

Mijlocul

 1. Al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările Tale am căutat.
 2. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă; mărturiile Tale am priceput.
 3. La toată desăvârșirea am văzut sfârșitul, dar porunca Ta este fără de sfârșit.
 4. Cât am iubit legea Ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este.
 5. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca Ta, că în veac a mea este.
 6. Mai mult decât toți ce mă învață am înțeles, că mărturiile Tale sunt cugetarea mea.
 7. Mai mult decât cei bătrâni am înțeles, că poruncile Tale am căutat.
 8. De la toată calea cea rea am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale.
 9. De la judecățile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege.
 10. Cât sunt de dulci gâtlejului meu cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea.
 11. Din poruncile Tale am priceput, pentru aceasta toată calea nedreptății am urât.
 12. Făclie picioarelor mele este legea Ta, și lumină cărărilor mele.
 13. Juratu-m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății Tale.
 14. Umilit am fost peste măsură; Doamne, viază-mă după cuvântul Tău.
 15. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață.
 16. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea, și legea Ta n-am uitat.
 17. Pus-au păcătoșii cursă mie, și de la poruncile Tale nu m-am abătut.
 18. Moștenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele.
 19. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac, spre răsplătire.
 20. Pe călcătorii de lege i-am urât, și legea Ta am iubit.
 21. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, întru cuvintele Tale am nădăjduit.
 22. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți, și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu.
 23. Apără-mă, după cuvântul Tău și mă viază, și să nu mă rușinezi în așteptarea mea.
 24. Ajută-mi și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea.
 25. De nimic i-ai făcut pe toți cei ce se îndepărtează de la îndreptările Tale, că nedrept este gândul lor.
 26. Călcători de lege i-am socotit pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile Tale.
 27. Pironește cu frica Ta cărnurile mele, că de judecățile Tale m-am temut.
 28. Făcut-am judecată și dreptate, să nu mă dai pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate.
 29. Primește pe robul Tău întru bunătate, să nu mă clevetească cei mândri.
 30. Ochii mei s-au stins după mântuirea Ta, și după cuvântul dreptății Tale.
 31. Fă cu robul Tău după mila Ta, și îndreptările Tale mă învață.
 32. Robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile Tale.
 33. Vremea este ca Domnul să lucreze; stricat-au legea Ta.
 34. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decât aurul și topazul.
 35. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât.
 36. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat sufletul meu.
 37. Descoperirea cuvintelor Tale va lumina și va înțelepți pe prunci.
 38. Gura mea am deschis și am tras duh, că poruncile Tale am dorit.

Slavă…

 1. Caută spre mine și mă miluiește, după judecata Ta pentru cei ce iubesc numele Tău.
 2. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, și să nu mă stăpânească nici o fărădelege.
 3. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor, și voi păzi poruncile Tale.
 4. Fața Ta arat-o robului Tău, și mă învață îndreptările Tale.
 5. Curgeri de ape s-au pogorât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta.
 6. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale.
 7. Poruncit-ai ca mărturiile Tale să fie dreptate și adevăr desăvârșit.
 8. Topitu-m-a râvna Ta, că au uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei.
 9. Cu foc lămurit este cuvântul Tău foarte, și robul Tău l-a iubit pe el.
 10. Tânăr sunt eu și disprețuit, îndreptările Tale nu le-am uitat.
 11. Dreptatea Ta este dreptate în veac, și legea Ta adevărul.
 12. Necazuri și nevoi m-au aflat; poruncile Tale sunt cugetarea mea.
 13. Mărturiile Tale dreptate sunt în veac; înțelepțește-mă și voi fi viu.
 14. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările Tale voi căuta.
 15. Strigat-am către Tine, mântuiește-mă, și voi păzi mărturiile Tale.
 16. Apucat-am înainte de vreme și am strigat; întru cuvintele Tale am nădăjduit.
 17. Apucat-au ochii mei înaintea dimineții, ca să cuget la cuvintele Tale.
 18. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază.
 19. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au depărtat.
 20. Aproape ești Tu, Doamne, și toate căile Tale sunt adevăr.
 21. Dintru început am cunoscut din mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele.
 22. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea Ta n-am uitat.
 23. Judecă pricina mea și mă izbăvește; pentru cuvântul Tău mă viază.
 24. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat.
 25. Îndurările Tale multe sunt, Doamne; după judecata Ta mă viază.
 26. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut.
 27. Văzut-am pe cei fără de minte și mă topeam, că cuvintele Tale nu le-au păzit.
 28. Vezi că poruncile Tale am iubit; Doamne, întru mila Ta mă viază.
 29. Începutul cuvintelor Tale este adevăr, și în veac toate judecățile dreptății Tale.
 30. Căpeteniile m-au prigonit fără temei, și de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea.
 31. Veseli-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare.
 32. Nedreptatea am urât și m-am scârbit, iar legea Ta am iubit.
 33. De șapte ori pe zi Te-am lăudat, pentru judecățile dreptății Tale.
 34. Pace multă au cei ce iubesc legea Ta, și nu este lor sminteală.
 35. Așteptat-am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit.
 36. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale, și le-a iubit foarte.
 37. Păzit-am poruncile Tale și mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne.
 38. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește.
 39. Să intre cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește.
 40. Să izvorască buzele mele cântare de laudă, când mă vei învăța îndreptările Tale.
 41. Să rostească limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt dreptate.
 42. Fie mâna Ta ca să mă mântuiască, că poruncile Tale le-am ales.
 43. Însetat-am de mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este.
 44. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda, și judecățile Tale îmi vor ajuta mie.
 45. Rătăcit-am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A ȘAPTESPREZECEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 2-lea:

Greșit-am Ție, Mântuitorule, ca și fiul cel desfrânat. Ci primește-mă, Părinte, pe mine, cel ce mă pocăiesc, și mă miluiește, Dumnezeule.

Slavă…

Cu glasul vameșului strig Ție, Mântuitorule: milostiv fii mie, ca și aceluia, și mă miluiește, Dumnezeule.

Și acum…

Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă și să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce am trebuință de ajutorul tău, că spre tine a nădăjduit sufletul meu.

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Stăpâne, Doamne, Atotputernice și Făcătorule a toate, Părintele îndurărilor și Dumnezeul milei, Care ai zidit pe om din pământ și l-ai arătat după chipul și asemănarea Ta, ca și prin el să se slăvească pe pământ marea cuviință a Numelui Tău; care, fiind căzut prin călcarea poruncii Tale, l-ai zidit a doua oară, spre mai bine, prin Hristosul Tău și l-ai suit la Ceruri, Îți mulțumesc că ai înmulțit spre mine mila Ta și nu m-ai dat vrăjmașilor mei, care caută să mă tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului, nici nu m-ai lăsat să pier întru fărădelegile mele. Deci acum, mult-Milostive și Iubitorule de bine, Doamne, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea lui, ca să-l primești; Cel ce ridici pe oamenii cei căzuți și tămăduiești pe cei zdrobiți, întoarce-mă și pe mine la pocăință, și căzut fiind, ridică-mă, și zdrobit fiind, vindecă-mă. Adu-Ți aminte de îndurările Tale și de bunătatea Ta cea veșnică și nemărginită și uită fărădelegile mele cele nenumărate pe care le-am săvârșit cu cuvântul, cu fapta și cu gândul; dezleagă împietrirea inimii mele și-mi dă lacrimi de umilință pentru curățirea întinăciunii cugetului meu. Ascultă, Doamne! Ia aminte, Iubitorule de oameni! Milostivește-Te, îndură-Te și izbăvește ticălosul meu suflet de tirania patimilor ce împărățesc întru mine! Să nu mă mai bântuiască păcatul și diavolul cel vrăjmaș să nu mă mai vatăme, nici să mă mai ducă la voile lui, ci răpește-mă cu mâna Ta cea tare de sub stăpânirea lui și împărățește Tu întru mine, Bunule și Iubitorule de oameni, Doamne. Să fiu cu totul al Tău, ajutându-mă să viețuiesc de acum după voia Ta. Și dăruiește-mi, prin negrăita Ta bunătate, curățire a inimii, pază gurii, îndreptare a faptelor, cuget smerit, pace gândurilor, liniște puterilor mele sufletești, bucurie duhovnicească, dragoste curată, îndelungă-răbdare, bunătate, blândețe, credință nefățarnică și înfrânare prea cuprinzătoare, umplându-mă de roadele tuturor bunătăților cu Harul Preasfântului Tău Duh. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici să-mi răpești sufletul neîndreptat și nepregătit, ci fă-mă desăvârșit cu desăvârșirea Ta și așa mă scoate din viața aceasta. Și, cu Harul Tău, trecând fără de împiedicare începătoriile și stăpânirile întunericului, să văd și eu frumusețea cea negrăită a slavei Tale celei neapropiate, împreună cu toți Sfinții Tăi, întru care s-a preaslăvit întru tot cinstitul și de mare cuviință Numele Tău în veci. Amin.

Previous Post

Slujba de înmormântare a IPS Părinte Pimen

Next Post

Părintele Eumenie Saridakis: Diavolul se teme doar de smerenie

Related Posts
Total
0
Share