Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina pentru înțelepciune și naștere ușoară

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, cu frumusețea și filosofia ai fost împodobită încă din pruncie.

La vremea măritișului, ai făgăduit că nu te vei căsători decât cu acel tânăr care te va întrece în noblețe, virtute, bogăție și înțelepciune, la care bătrânul pustnic pe care l-ai cercetat a răspuns că el cunoaște un astfel de Mire, pe Care văzându-L, pe Mântuitorul Hristos, alături de Preacurata Sa Maică și de la Care primind inel în mâna ta cea dreaptă, ai făgăduit să petreci viața în curăție și întreagă-înțelepciune.

Rușinând învățătura cea deșartă a filosofilor acestui veac, L-ai mărturisit pe Hristos, Mirele Ceresc, înaintea păgânului Maximian, sălbaticelor munci fiind supusă, cununa muceniciei ai dobândit.

Pentru aceasta, Biserica te cinstește, fiind ocrotitoare a celor ce învață buna învățătură și a maicilor ce greu se chinuiesc în vâltorile facerii.

Iată și noi, închinându-ne cu evlavie la sfintele tale moaște și la icoana ta, de mărturia ta cea mucenicească minunându-ne, pe tine te chemăm în ajutor ca să luminezi mintea și să sporești înțelepciunea dascălilor, elevilor și studenților, astfel încât cele bune și de folos mântuirii să le cunoască, iar pe cele rele și mincinoase să le lepede.

Încă ne rugăm ție, Sfântă Mare Muceniță Ecaterina, ceea ce ai biruit gândurile cele înșelătoare ale filosofilor păgâni, să străjuiești cu arma adevărului pe cei care sunt vânați în cuvânt pentru Hristos.

Mireasă preaînțeleaptă a lui Hristos, pe tine te rugăm, întru smerenia cugetului, să ne ajuți să dobândim darul discernerii duhurilor, ca să ne izbăvim din amăgirile celor ce hulesc Numele Celui mai presus decât tot numele.

Miluiește și ușurează nașterile mamelor care sunt în travaliu îndelungat, dăruindu-le împlinirea femeii care „după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume”.

Ca, scăpând din multe feluri de ispite, slavă cu toții să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.Puteți citi și:

O alegere din iubire i-a transformat viața Sfintei Ecaterina

Troparul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina

Inelul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina

Sfânta Ecaterina, principesa lui Hristos

Cântare de laudă la Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina pentru înțelepciune și naștere ușoară

Previous Post

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie

Next Post

O alegere din iubire i-a transformat viața Sfintei Ecaterina

Related Posts
Total
0
Share