Rugăciune pentru trăinicia familiei

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel Care Te-ai arătat pe Tine Dumnezeu-Om la nunta din Cana Galileii, pune început bun și dăruiește iarăși dragostea dintâi familiei acesteia care se află în neînțelegere, dăruind binecuvântarea Ta cea mult dorită pentru robii Tăi (N). Doamne Iisuse Hristoase, Cel Care ai spus că de la început a făcut Dumnezeu bărbatul și femeia și că „ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă”, păzește în sfântă unime dragostea robilor Tăi și îi fă părtași cu toți sfinții care, întru legătura căsătoriei fiind, s-au desăvârșit. Păzește-i, Stăpâne, de bântuirea duhurilor necurate, de poftele cele viclene și de cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți care caută să piardă legătura lor pecetluită în Taina Cununiei. Ajută-i să rămână întru dragoste, îngăduință și răbdare unul către celălalt. Dăruiește-le milă și învață-i să se jertfească unul pentru altul. Tu, Cel Care ai prefăcut apa în vin în Cana Galileii, Tu Însuți, Preadulce Iisuse, preschimbă cu harul Tău cel dumnezeiesc monotonia și urâciunea ce i-a cuprins pe ei. Când inimile lor se răcesc și când egoismul le întunecă viața, străpunge-le cu plânsul pocăinței, ca să își vină în fire și să se întoarcă, prin Tine și pentru Tine, unul către celălalt. Nu îi lăsa în voile lor nechibzuite, ci călăuzește-i și totdeauna fii cu robii Tăi (N), îndreptând căile lor, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de Viață Făcătorul Tău Duh. Amin.


Total
116
Shares
Previous Post

Înlocuitori de Euharistie

Next Post

Psaltire: Catisma a zecea

Related Posts