Rugăciune rostită de Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, mulțumescu-Ți că ai pus pe piatra răbdării picioarele mele și ai îndreptat pașii mei.

Tinde-Ți acum preacinstitele Tale palme pe care le-ai întins pe Cruce și primește sufletul meu, pe care l-am adus Ție ca jertfă, pentru dragostea Ta.

Adu-Ți aminte, Doamne, căci trup și sânge sunt și nu lăsa greșelile mele cele făcute din neștiință, ca să fie arătate de cumpliții ispititori la înfricoșata Ta judecată, ci spală-le cu sângele pe care-l vărs pentru Tine și rânduiește ca trupul acesta, care, rănindu-se, se taie cu sabia, să fie nevăzut de vrăjmașii tăi cei ce mă prigonesc.

Caută dintru înălțimea Ta, Doamne, și asupra poporului acestuia ce stă înainte și-l povățuiește la lumina cunoștinței Tale.

Și acelora care vor chema prin mine numele Tău Cel preasfânt, dă-le toate cererile cele spre folos, pentru ca de toți să se laude isprăvile Tale în veci.


Puteți citi și:

Cântare de laudă la Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina

Sfânta Ecaterina, principesa lui Hristos

Inelul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina

Troparul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina pentru înțelepciune și naștere ușoară

O alegere din iubire i-a transformat viața Sfintei Ecaterina

Convertirea celor cincizeci de ritori de către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

Previous Post

Evanghelia zilei (Luca 12, 2-12)

Next Post

Azi a plecat în zbor

Related Posts
Total
0
Share