Superioritatea minții față de dumnezeiescul Har

Vasilie Haralambie, teolog

         Inovație eretică, iar nu greșeală de exprimare sunt cele despre superioritatea minții față de dumnezeiescul Har. „Cum se va face Harul dumnezeiesc ajutător la mântuire atunci când, în baza acestei erezii, el este mai prejos decât mintea omenească? De ce se învață necuviința despre inferioritatea dumnezeiescului Har?”.

            Inovația eretică că „mintea omenească, care este persoană și după chip și asemănare, este mai presus de Har”, ce se prezintă pe site-urile ortodoxe, nu constituie o greșeală de exprimare, ci este o inovație eretică hulitoare.

            Motivația poziției eretice despre inferioritatea Harului dumnezeiesc cum că „dumnezeiescul Har este unealtă, în timp ce mintea este persoană”, precum și inacceptabila „consolidare” a acestei poziții eretice cu definirea ei ca „taine ale tainelor”, nu lasă loc unei alte interpretări. Ea constituie limpede o poziție eretică despre Harul dumnezeiesc.

„Har sunt acele energii dumnezeiești pe care Preasfânta Treime le oferă Bisericii pentru izbăvirea oamenilor de păcat, de moarte și de diavolul, și pentru viața veșnică în Dumnezeul cel în Trei Ipostase”, spune Sfântul Iustin Popovici. „Cum se va face Harul dumnezeiesc ajutător la mântuire atunci când, în baza acestei erezii, el este mai prejos decât mintea omenească? De ce se învață necuviința despre inferioritatea dumnezeiescului Har?”.

„Harul lui Dumnezeu, potrivit teologiei și experienței duhovnicești ale Sfinților Părinți ai Bisericii Răsăritului este un termen teologic cu conținut dogmatic clar. Termenul «Harul» lui Dumnezeu în cadrul Teologiei constituie, potrivit isihastului Grigorie Palama, o concretă energie a lui Dumnezeu firească și esențială care, atunci când este asumată, îi îndumnezeiește pe cei care participă la ea”, menționează profesorul Dimitrie Țelenghidis în lucrarea sa: „Ontologia Harului îndumnezeitor după Sfântul Grigorie Palama. Ontologia Harului îndumnezeitor după apărătorul isihasmului”. El mai arată și faptul vrednic de luat în seamă că „trimiterea Harului Sfântului Duh constituie arătarea dumnezeiescului Har, arătarea a lui Dumnezeu Însuși”.

Este evident faptul că primejdiile pentru toți cei care stăruiesc fără discernământ în informarea on-line sunt mari. Și mai ales în acest caz, în care promovându-se o poziție eretică despre dumnezeiescul Har, mii de creștini ortodocși naivi devin zilnic adepți ai acestei nelegiuiri.

Faptul de a scrie pe internet niște texte care să doboare această erezie, nu constituie o soluție în această mare problemă. Ci se impune combaterea acestei inovații eretice de către Biserica noastră, căci este vorba despre o erezie nouă.

Cei care promovează pe site-urile lor oficiale o astfel de poziție eretică, care consideră (departe de noi blasfemia) Harul dumnezeiesc necreat mai prejos de mintea omenească creată, sunt avocații nelegiuirii. Această inovație eretică denaturează în chip ignorant Tradiția noastră patristică.

Previous Post

„Minunea” fachirului și Rugăciunea lui Iisus

Next Post

Monahismul – trăirea autentică a Evangheliei

Related Posts
Total
0
Share