Sfântul Paisie Aghioritul

Simplificaţi-vă viaţa!

  • 15/02/2018
Simplificaţi-vă viaţa!

Mirenii spun: „Fericiţi sunt cei care trăiesc în palate şi au toate înlesnirile". însă fericiţi sunt cei care au izbutit să-şi simplifice viaţa şi s-au eliberat din laţul acestui progres lumesc al multor înlesniri, sau mai degrabă al multor greutăţi, şi au scăpat de acest stres înfricoşător al vremii noastre de azi. Dacă omul nu îşi simplifică viaţa, se chinuieşte. în timp ce dacă şi-o simplifică, nu va avea acest stres.

Continuare.....

Cu cât cârtește cineva mai mult, cu atât se distruge pe sine

  • 07/02/2018
Cu cât cârtește cineva mai mult, cu atât se distruge pe sine

- Părinte, cui se datorează cârtirea și cum poți scăpa de ea? - Ea se datorează ticăloșiei omului și este alungată cu doxologia. Cârtirea naște cârtire, iar doxologia naște doxologie. Când cineva nu cârtește pentru o greutate pe care o întâmpină, ci slăvește pe Dumnezeu, atunci diavolul plesnește și se duce la altul care cârtește, pentru a-i încurca aceluia și mai mult lucrurile. Căci cu cât cârtește cineva mai mult, cu atât se distruge pe sine. Uneori ne fură Aghiuță și ne face să nu ne mulțumească nimic, în timp ce te poți bucura de toate în chip duhovnicesc...

Continuare.....

Cu grija cea multă se uită de Dumnezeu

  • 11/11/2017
Cu grija cea multă se uită de Dumnezeu

- Părinte, grija îndepărtează întotdeauna de Dumnezeu? - Ascultă de la mine următorul lucru : Când un copil se joacă și este absorbit de jucării, nu-și mai dă seama dacă tatăl lui este alături și-l mângâie. Dar dacă își va întrerupe puțin joaca, atunci își dă seama. Tot astfel li atunci când avem vreo grijă, nu putem simți dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă, dar noi nu simțim. Ia aminte să nu risipești puterile tale prețioase în griji de prisos și în lucruri deșarte, care într-o bună zi se vor face toate praf. Așa te obosești și trupește, și mintea...

Continuare.....

Rugăciunea neîncetată și cunoașterea de sine

  • 07/11/2017
Rugăciunea neîncetată și cunoașterea de sine

În cazul în care ești un om simplu și nu poți intra în adevărata noimă a Sfinților Părinți trezvitori ai Filocaliei, pentru rugăciunea neîncetată folosește, un mod mai simplu și nu vei cădea în înșelare. Căci unii, din păcate, nu au drept scop omorârea omului vechi, pocăința și smerenia, având mijloc ajutător asceza pentru sfințirea sufletului, pentru a simți profund păcătoșia lor și nevoia milei lui Dumnezeu și a rosti „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă” cu durere dulce, ci încep cu o asceză seacă și urmăresc desfătările dumnezeiești și luminile.

Continuare.....

Unde este Hristos, acolo este bucurie adevărată

  • 26/09/2017
Unde este Hristos, acolo este bucurie adevărată

– Gheronda, uneori nu mă pot bucura, şi atunci mă gândesc că poate bucuria nu este pentru mine. – Ce spui? Bucuria nu este pentru tine? Dar atunci pentru cine este? Pentru aghiuţă? Ţi-ai pierdut minţile? Bucuria este pentru om. Dumnezeu nu a dat întristarea, ci numai bucuria.

Continuare.....