Sfântul Paisie Aghioritul

Cu grija cea multă se uită de Dumnezeu

  • 11/11/2017
Cu grija cea multă se uită de Dumnezeu

- Părinte, grija îndepărtează întotdeauna de Dumnezeu? - Ascultă de la mine următorul lucru : Când un copil se joacă și este absorbit de jucării, nu-și mai dă seama dacă tatăl lui este alături și-l mângâie. Dar dacă își va întrerupe puțin joaca, atunci își dă seama. Tot astfel li atunci când avem vreo grijă, nu putem simți dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă, dar noi nu simțim. Ia aminte să nu risipești puterile tale prețioase în griji de prisos și în lucruri deșarte, care într-o bună zi se vor face toate praf. Așa te obosești și trupește, și mintea...

Continuare.....

Rugăciunea neîncetată și cunoașterea de sine

  • 07/11/2017
Rugăciunea neîncetată și cunoașterea de sine

În cazul în care ești un om simplu și nu poți intra în adevărata noimă a Sfinților Părinți trezvitori ai Filocaliei, pentru rugăciunea neîncetată folosește, un mod mai simplu și nu vei cădea în înșelare. Căci unii, din păcate, nu au drept scop omorârea omului vechi, pocăința și smerenia, având mijloc ajutător asceza pentru sfințirea sufletului, pentru a simți profund păcătoșia lor și nevoia milei lui Dumnezeu și a rosti „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă” cu durere dulce, ci încep cu o asceză seacă și urmăresc desfătările dumnezeiești și luminile.

Continuare.....

Unde este Hristos, acolo este bucurie adevărată

  • 26/09/2017
Unde este Hristos, acolo este bucurie adevărată

– Gheronda, uneori nu mă pot bucura, şi atunci mă gândesc că poate bucuria nu este pentru mine. – Ce spui? Bucuria nu este pentru tine? Dar atunci pentru cine este? Pentru aghiuţă? Ţi-ai pierdut minţile? Bucuria este pentru om. Dumnezeu nu a dat întristarea, ci numai bucuria.

Continuare.....

Dragoste de mamă pentru toţi

  • 19/09/2017
Dragoste de mamă pentru toţi

– Gheronda, cum poate cineva să strângă întreaga lume în inima lui? – Cum poate îmbrăţişa toată lumea, când mâinile lui sunt mici? Pentru a strânge cineva toată lumea în inima lui, trebuie să-şi lărgească inima. – Şi cum se face lucrul acesta?

Continuare.....

Duhul lumesc în viaţa duhovnicească

  • 16/08/2017
Duhul lumesc în viaţa duhovnicească

- Părinte, spuneţi de multe ori: cutare om vede cu lentilă europeană şi nu cu duh răsăritean. Ce înţelegeţi prin aceasta? - Vreau să spun că vede cu ochi european, cu logică europeană, fără credinţă, numai omeneşte. - Şi care este duhul răsăritean? - Răsăritul răsăriturilor şi cei dintru întuneric şi din umbră.. - Adică?

Continuare.....