Cântare de laudă la Sfântul Theofan Mărturisitorul

Theofan din Lavra Sfinţitului Sava,
Marele nevoitor, înaltul teolog şi slăvitul imnograf,
Mărturisitorul lui Hristos şi mucenicul credinţei,
Podoaba Bisericii şi părintele ortodoxiei,
Din chilia sa a ieşit spre a lucra ascultarea.

El iubita tăcere o a lăsat spre a ieşi în viitoarea lumii,
Spre a-l lămuri pe răul împărat şi a-i arăta adevărul,
Chiar cu litera sângelui lui.

Sfântul Theofan un sfert de veac din viaţa lui
Bine negustoritu-l-a,
Cu el dobândind adevărata, veşnica fericire.

În aceşti ani lungi el în torturi, temniţă şi chinuri a petrecut,
Purtând pe a lui faţă peceţile suferinţei,
Dar insuflat de Duhul, Sfântul lui Dumnezeu
Îmbogăţitu-şi-a anii cumpliţi cu cântări sublime,
Aducând Domnului Dumnezeu şi sfinţilor Lui
Cântări de credinţă fierbinte, nădejde şi adevăr.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, făcătorul de canoane

Next Post

Film: Părinți și Copii în iubirea lui Hristos

Related Posts
Total
0
Share