Convertirea unui călugăr franciscan

Monarhia papei

În primul rând, conform concepţiei romano-catolice, Biserica creştină „nu este decât o monarhie absolută” [1] al cărei suveran este papa, ce acţionează potrivit acestui statut [2]. în această monarhie a episcopului Romei „constă…

Sfaturile duhovnicului

Pradă celei mai necruţătoare răscoliri sufleteşti, m-am adresat duhovnicului meu, înfăţişându-i simplu şi direct problema care mă preocupa. Duhovnicul meu era unul dintre cei mai şcoliţi şi mai înţelepţi părinţi din mănăstire…