,

Să nu primim telegramele viclene ale diavolului

– Părinte, în Vechiul Testament, în Cartea a IV-a a Macabeilor se spune: Gândul evlavios nu este distrugător al patimilor, ci potrivnic[1]. Ce înseamnă aceasta? – Ia ascultă! Patimile sunt înrădăcinate adânc înlăuntrul nostru,…
,

Lacrimile pocăinţei

Pocăinţa este botezul lacrimilor. Prin pocăinţă omul se botează din nou, renaşte. Sfântul Apostol Petru, prin lepădarea sa, L-a trădat într-un fel pe Hristos, dar deoarece a plâns cu amar[1], a primit iertare pentru căderea sa.…
,

Cel care are gânduri bune pe toate le vede bune

Mi-au spus unii că se smintesc pentru că văd multe lucruri strâmbe în Biserică. Iar eu le-am spus: „Dacă vei întreba o muscă: «Sunt flori în locul acesta?», ea îți va spune: «Nu știu. Ci știu numai că acolo jos, în groapă,…
,

Lucrare duhovnicească cu lupa

– Părinte, cum poate cineva să se vadă pe sine întotdeauna păcătos? – Atunci când se cercetează cu luare-aminte. Cu cât se cercetează mai cu luare-aminte, cu atât se vede mai păcătos. – Cineva care are multe griji, oare…
,

Ispitele în viaţa noastră

Dumnezeu îngăduie ispitele potrivit cu viaţa noastră duhovnicească. Uneori îngăduie să facem o greşeală, de pildă o neatenţie, ca altă dată să fim atenţi şi să evităm sau mai degrabă să preîntâmpinăm un rău mai mare…
,

Dreptatea dumnezeiască și cea omenească

- Părinte, ce este dreptatea dumnezeiască? - Dreptatea dumnezeiască este să faci ceea ce îl odihnește pe aproapele tău. Dacă, de pildă, ai de împărțit ceva cu cineva, dă-i nu numai jumatate din ceea ce ai, ci cât vrea acela. Să-l…