Mărturia convertirii unui fost deținut – Părintele Paisie, sfântul și dascălul meu

Studiu și rugăciune

În acea zi am primit ceva de la poştă; erau nişte cărţi de la părinţii mei, laolaltă cu un glucometru, trimis de soţie. Cărţile trebuiau verificate de personalul închisorii care reprezenta Biserica Ortodoxă. Acesta, prin însoţitorul…

Creștinul armean

Într-o seară, ne-au adus un nou deţinut. I-au dat patul suprapus de vizavi, din partea de sus. Înainte să se culce, l-am văzut că s-a ghemuit într-un colţ şi mi-am dat seama că se ruga, căci apoi îşi făcea semnul sfintei cruci.…

Pâinea și minunea

Aşa cum am menţionat mai sus, mă trezeam foarte de dimineaţă, înaintea celorlalţi. La un moment dat, uşa grea de metal se deschidea şi ne atârnau de grilaj două punguţe, în ele se afla pâinea pe ziua respectivă, una neagră şi…

Cuvinte de mângâiere

Pentru ce te nelinişteşti, copilul meu? Te rog, nu te mai gândi la toate acestea. Adună-te în rugăciune către Dumnezeu, şi El va purta de grijă de toate. Nu te nelinişti pentru familia ta, roagă-te, copilul meu, roagă-te şi totul…

La închisorile centrale

În sfârşit, călătoria cu camionul s-a terminat. Pe de o parte mă bucuram de vizita lui Gheronda, pe de altă parte, însă, mă temeam de locul în care mă aflam. În scurt timp, am băgat de seamă că mă duseseră într-o închisoare…

Viața Sfântului Stareț Paisie

La 25 iulie 1924, în sfinţitele locuri ale Capadociei, s-a născut Arsenie, viitorul Părinte Paisie. Vedea pentru prima dată lumina soarelui material cel ce avea să lumineze ochii duhovniceşti ai multora, călăuzindu-i la Lumina cea Adevărată. Cine…